3. Młodzieżowe Uwielbienie


W ostatni piątek przed Wielki Postem roku 2018 w legnickiej katedrze odbyła się 3. Modlitwa Uwielbienia. W czasie jej trwania każdy mógł w symbolicznym geście „wyzbyć” się swojego grzechu, zapisując go na kartce i wrzucając do naczynia wypełnionego „krwią” Chrystusa.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 20.00 odczytaniem przez „Oblubienicę” fragmentu „Pieśni nad Pieśniami”, na bazie tych Bożych słów – prowadzący całe spotkanie diakon Adrian Michał Sielicki, mówił nam o tym jak wygląda nasza relacja z Bogiem i do czego warto dążyć: 

On nadchodzi: „Biegnie przez góry, skacze po pagórkach” – czego to jest obraz? Bóg jest zawsze pierwszy w miłości – inicjatywa miłości należy do Boga, Pan Bóg nie czeka aż człowiek zasłuży na jego dobrać, chociaż Oblubienica to wszystko widzi, to co nas uderza to fakt, że Oblubieniec nie może się zbliżyć, bo Ona jest oddzielona murem, kratą, ukrywa się w „rozpadlinie skały, szczelinie przepaści” – to jest obraz naszych lęków, naszego strachu. 

Dlaczego człowiek nie odpowiada na prośbę Boga – bo się boi, że Bóg go nie przyjmie… 

Jezus umierając na krzyżu powiedział: Ojcze w Twoje ręce – taki jaki jestem – oddaj się Tobie. Bóg przyjmuje grzech po to by go wybaczyć (…) kościół nie jest wspólnotą gotowych świętych, wszyscy jesteśmy grzesznikami, którzy wiedzą że idąc za Chrystusem mogą doświadczyć przemiany, metamorfozy – zmiany myślenia. 

I tak jak Chrystus powstał z zmarłych, tak samo my możemy dojść do zupełnie nowego życia pełnego miłości – jest jeden warunek, trzeba pójść za Jezusem. 

Po słowach diakona, uklękliśmy przed Najświętszym Sakramentem i w tym trwaniu grzech zapisane na kartkach zostały wrzucane do naczynia z symboliczną „krwią” Chrystusa:

Każdy z nas jest zaproszony, aby zapisać to, co jest w nas największym grzechem, lękiem, coś; czego, się najbardziej wstydzicie przed Bogiem. Stańcie przed Chrystusem tacy, jacy jesteście naprawdę – dajcie się kochać tacy jacy jesteście, zanurz ten grzech w jego miłości, wylej na nas swojego ducha – duch prawdy i miłości – pozwól nam do Ciebie przychodzić, zabierz nasz lęk.

Po „zawierzeniu” swoich grzechów, trwała adoracja w milczeniu, jak i radosnym uwielbieniu – wierni podeszli „bliżej” do Jezusa, by przez chwile oddać mu cześć w radosnych gestach i słowach. 

Po dwóch godzinach wspólnego doświadczania Boga zostaliśmy zaproszeni na kolejne – 4. Młodzieżowe Uwielbienie, które odbędzie się 22 czerwca, a dzień później można wziąć udział w „I Warsztatach Uwielbienia” – podczas tych dwóch dni towarzyszyć nam będzie wspólnota „Głos Pana” ze Skierniewic.  

Ks. Robert Bielawski – opiekun młodzieży z Duszpasterstw KADOSZ i IKONA – słowem “dziękuję” skierowanym do zgromadzonych i zespołu muzycznego zakończył 3. Modlitwę Uwielbienia w legnickiej katedrze.

 

tekst: Sławomir Puciato

foto: Janek Krótki

 

 

udostępnij