Chrystus zmartwychwstał!


Pełna mocy symboli i przebogata w treści Liturgia Słowa i Eucharystii – kulminacyjny punkt roku liturgicznego naszego, świętego Kościoła katolickiego – poprzez radość wielką ze Zmartwychwstania Chrystusa wyrażoną gromkim Alleluja i zwieńczona dostojnym Te Deum, hymnem wychwalającym Pana, stała się w Wielkosobotni wieczór udziałem wspólnoty katedry legnickiej.

Liturgia Wigilii Paschalnej. Doprawdy – żaden opis nie przekaże tego, co się dzieje w tym świętym czasie w Kościele. Liturgia Światła, które – w postaci ognia, od którego zapalono Paschał – wnoszone jest przez kapłana w ciemne wnętrze Bazyliki. „By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju”. Te słowa Pieśni Zachariasza co poranek wyśpiewywane w Liturgii Godzin nabierają szczególnego znaczenia w ten Wieczór poprzedzający Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Światło Chrystusa podawane sobie z rąk do rąk przez wiernych jako wyraz solidarności w wierze i jedności ze Zbawicielem.

Wyśpiewane przez diakona „Exsultet”, czyli Orędzie Wielkanocne. Przepiękny hymn, o którego muzyce Mozart powiedział, że oddałby wszystkie swoje kompozycje, aby móc stworzyć takie dzieło. Treść – wydawałoby się – banalna, bo sławi… świecę i pszczołę. Ale taka jest właśnie Boża logika: niewysłowiona wielkość w małych sprawach. Świeca – jako symbol Ofiarności Pana Jezusa, który dla nas poprzez Swą Miłość, jest gotów wypalić się do końca.

Siedem czytań ze Starego i Nowego Testamentu podanych z ambony: przypomnienie historii świata, od dzieła Stworzenia poprzez ważne wydarzenia biblijne, wszystko przeplatane psalmami responsoryjnymi i modlitwą Księdza Biskupa. W tę część Liturgii Słowa włączył się chór Wyższego Seminarium Duchownego oraz Chór Katedralny Diecezji Legnickiej pod dyrekcją ks. Łukasz Kutrowskiego, który zapewnił oprawę muzyczną całej celebrze.

Pełne majestatu „Gloria”, któremu towarzyszą – milczące od dwóch dni organy – oraz dźwięk dzwonków i dzwonów – to zapowiedź kluczowej chwili Wielkosobotniego wieczoru. I najważniejszy moment całej uroczystości. – Ogłaszam wam radość wielką: mamy Alleluja! – diakon wyśpiewał Zmartwychwstanie Pana, zaś „Alleluja” zabrzmiało mocą zwielokrotnioną cudem tego najważniejszego wydarzenia naszej wiary.

Nad słowem Bożym Ksiądz Biskup zatrzymał się w trzech momentach Liturgii Słowa, by wskazać na piękno rodziny, przekazywania wiary młodemu pokoleniu, przestrzeganiu przykazań oraz o braku lęku, gdy oddaje się życie Jezusowi. Całość homilii można odsłuchać poniżej:

 

 

 

&nbsp

Podczas Wigilii Paschalnej dokonuje się także obrzędu poświęcenia wody, w której zanurzani będą członkowie mistycznego Ciała Chrystusa, czyli Kościoła świętego w sakramencie chrztu. Obrzęd poprzedza modlitwa litanią do Wszystkich Świętych.

Ksiądz Biskup udzieli sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego dziewięciu dorosłym osobom, które przez ostatni rok przygotowywały się do tego pięknego dnia wejścia w misterium Chrystusa. Wierni mieli okazję odnowić swoje chrzcielne przyrzeczenia – co wiąże się z łaską odpustu zupełnego na warunkach określonych przez Kościół – zaś celebrans dokonał aspersji.

Liturgia Eucharystyczna, która dokonuje się podczas każdej Mszy świętej, w Święto Paschy ma szczególny wymiar. Sprawowana jest przy ołtarzu w obecności Krzyża okrytego stułą, jako symbolu Chrystusa Arcykapłana, przy wniesionej do świątyni figurze Zmartwychwstałego Zbawiciela, co symbolizuje Jego Królewską godność, a także przy zapalonym Paschale – symbolizującym gotowość Pana Jezusa do ofiary za nas wszystkich.

Wreszcie – procesja z Panem Jezusem w monstrancji: Najświętszy Sakrament w rękach Księdza Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego pod baldachimem, chorągwie i wierni z zapalonymi świecami wnoszą światło i ciepło w ciemną i chłodną noc zimowej wiosny. Wszystko w akompaniamencie dzwonków i dzwonów. To upowszechnienie światu radosnej wieści o Zmartwychwstaniu.

Hymn „Ciebie Boga wysławiamy” brzmi szczególnie dostojnie w obliczu Najświętszego Sakramentu. – „Tobie Panie zaufałem, nie zawstydzę się na wieki”… I nie zawiodłem się, bo Ty zmartwychwstając ożywiasz Nadzieję i nadajesz sens temu, co bez Twego cudu sensu by żadnego nie miało! Później chwila oczekiwana od Wielkiej Środy: błogosławieństwo Boże wieńczące Triduum Sacrum, jedną ogromną uroczystość, w której rozważana jest praktycznie cała Tajemnica relacji między Bogiem i człowiekiem.

Świętowanie nie zakończyło się tą uroczystością: trwać będzie w Kościele przez pięćdziesiąt dni okresu wielkanocnego. Dzielmy się więc radością i nie zapominajmy o żywym Chrystusie, wciąż obecnym wśród nas!

 

foto: Piotr Pociejkin

 

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

udostępnij

Warto również zobaczyć

00:00
00:00
Empty Playlist