Czuwanie nocne na Jasnej Górze


Blisko 130 pielgrzymów z różnych zakątków Diecezji Legnickiej uczestniczyło w nocnym czuwaniu u stóp Matki Bożej Królowej Polski w narodowy Sanktuarium na Jasnej Górze.


Nocne czuwanie rozpoczęliśmy od Apelu Jasnogórskiego o godz. 21.00 z udziałem pielgrzymów, którzy tego dnia nawiedzili Jasną Górę. Po opuszczeniu kaplicy przez pątników zostaliśmy we własnym gronie aby przez cała noc do godz. 4.00 móc przeżywać niezwykłe chwile wpatrując się w Cudowne Oblicze Jasnogórskiej Pani.

W naszych modlitwach wyrażaliśmy wdzięczność Bogu za 25 lecie naszej diecezji oraz za błogosławioną obecność na ziemi legnickiej przed 20 laty Św. Jana Pawła II, który umocnił nas swoim słowem i koronował cudowny wizerunek Matki Bożej Łaskawej z Krzeszowa. Naszą modlitwą ogarnialiśmy pasterza naszej diecezji Ks. Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego, wszystkich Księży Biskupów, Duchowieństwo oraz wszystkich diecezjan.

Bardzo silną grupę stanowili pielgrzymi, którzy w minionym roku o własnych siłach doszli na Jasną Górę dlatego też nie mogło zabraknąć prośby za organizatorów i pątników pieszej pielgrzymki, która w tym roku również przeżywać będzie 25-lecie swojego istnienia. Oprócz intencji diecezjalnych, każdy staną przed Maryją z historią własnego życia, z radościami i problemami dnia codziennego aby u Niej szukać ratunku i pomocy.

Mocno ufamy, że czas spędzony u tronu Maryi na długo wlał nadzieję w nasze serca i dopomoże nam wiernie wypełniać nasze życiowe powołanie.

 

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend
udostępnij

Warto również zobaczyć