DUSZPASTERZE PARAFII KATEDRALNEJPROBOSZCZ PARAFII KATEDRALNEJ


Ks. Robert Kristman

Proboszcz, wikariusz generalny diecezji legnickiej, prałat domowy jego świętobliwości ojca świętego benedykta xvi, prepozyt kapituły katedralnej, dziekan rejonowy rejonu legnickiego

data ustanowienia: 27 czerwca 2011 roku

data urodzenia: 31 sierpnia 1959 roku

data święceń: 26 maja 1984 roku

dzień imienin: 17 września
WIKARIUSZE KATEDRALNI


Ks. Mateusz Rycek

wikariusz, przewodniczący Diecezjalnego Zespołu Służby Liturgicznej

data ustanowienia: 27 czerwca 2016 roku

data urodzenia: 13 grudnia 1986 roku

data święceń: 28 maja 2011 roku

dzień imienin: 21 września


Ks. Adam Bogdała

wikariusz

data ustanowienia: 1 lipca 2020 roku

data urodzenia: 7 sierpnia 1990 roku

data święceń: 23 maja 2020 roku

dzień imienin: 24 grudnia

REZYDENT


ks. Robert Bielawski

rezydent, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Legnickiej Kurii Biskupiej, duszpasterz akademicki, penitencjarz katedralny, administrator strony diecezji legnickiej

data ustanowienia: 1 września 2019 roku

data urodzenia: 8 października 1986 roku

data święceń: 28 maja 2011 roku

dzień imienin: 17 kwietnia