Eucharystia podczas wizytacji kanonicznej


Msza święta, której przewodniczył Biskup Legnicki podczas wizytacji kanonicznej odbyła się w katedrze legnickiej o godz. 11:30. 


W drzwiach głównych katedry nastąpiło przywitanie Biskupa przez Księdza Prałata Roberta Kristmana, proboszcza katedry poprze ucałowanie relikwii, pokropienie wodą święconą oraz okadzenie. Następnie po dojściu do prezbiterium Ksiądz Proboszcz odmówił wezwania oraz modlitwy w intencji Biskupa Legnickiego.

Jedna z Rodzin parafii przywitała Księdza Biskupa w imieniu wszystkich zebranych porównując wizytację Biskupa do Ojca, który chce dobra swojej Rodziny i nieustannie ją chwalić, ale musi również stawiać wymagania i wykazywać to co jest jeszcze słabe i potrzebuje naprawy.

Kolejnym krokiem stało się odczytanie przez Proboszcza katedry sprawozdania dotyczącego sfery duchowej jak i gospodarczej parafii, gdzie zostało ukazane Księdzu Biskupowi zarówno piękno życia parafialnego, wspólnoty, jak również niedomagania nad którymi trzeba pracować.

Po sprawozdaniu Ksiądz Biskup wygłosił krótką katechezę zwracając szczególnie uwagę pogłębienie życia duchowego, wcielanie w praktykę tego w co się wierzy.

Po katechezie Ksiądz Biskup udał się do zakrystii, by przygotować się do sprawowania Eucharystii. Podczas homilii Ksiądz Biskup, w nawiązaniu do Liturgii Słowa, ukazał konieczność zniszczenia w nas tego co jest złe, tego co jest grzechem, by stawać

Na zakończenie Mszy świętej Ksiądz Biskup pobłogosławił tablicę upamiętniającą spoczywającego w krypcie katedry wieloletniego jej Proboszcza Księdza Infułata Władysława Bochnaka.

 

udostępnij