I Rodzinny Dzień Skupienia


Od dłuższego czasu rodziny parafii katedralnej spotykały się na wspólnej modlitwie przed Najświętszym Sakramentem chcąc podejmować trud modlitwy i własnej formacji. Z tego trwa przed Chrystusem zrodziła się inicjatywa Rodzinnego Dnia Skupienia, która zrealizowała się 9 grudnia.

W Pierwszym Rodzinnym Dniu Skupienia wzięło udział 15 sakramentalnych małżeństwem, które przybyły wraz ze swoimi dziećmi. Ksiądz Prałat Robert Kristman, proboszcz katedry oraz opiekun tworzącej się wspólnoty rodzin, zaprosił wszystkich na obiad od którego rozpoczęło się spotkanie. Toczyło się ono dwutorowo-osobny plan posiadały małżeństwa, a osobny dzieci, którymi zajęły się opiekunki.

Małżeństwa w programie dnia skupienia miały: wspólne oglądanie filmu „Objawienia”, adorację Najświętszego Sakramentu w kaplicy na plebanii, konferencję oraz Eucharystię. Wspólne spotkanie, wymiana doświadczeń, trwanie przed Chrystusem stało się okazją do podjęcia duchowej formacji rodzin. Mamy nadzieję, że owoce tego spotkania pozwolą zaprosić rodziny parafii katedralnej na systematyczne spotkania formacyjne dla małżonków.

 

 

 

 

 

udostępnij