MODLITWA ZA ZMARŁYCH


KRÓTKA HISTORIA MODLITWY ZA ZMARŁYCH (WYPOMINEK)

Już w czasach machabejskich, czyli w II w. przed Chr., modlitwa za zmarłych jest ważnym elementem, który ma wyprosić ich zmartwychwstanie. Szczególnie ważna ta modlitwa jest wówczas, gdy nie ma pewności co do zbawienia danej osoby zmarłej (pewność mamy wtedy, gdy osoba zmarła jest beatyfikowana).

We wczesnych wiekach stosowano tzw. dyptyki. Odczytywanie imion zajmowało dużo czasu, gdyż istniały aż trzy listy. Dwie z nich odczytywał tylko biskup.

W liturgii eucharystycznej sprawowanej w starożytnym Kościele odczytywano tzw. dyptyki, na których chrześcijanie wypisywali imiona żyjących biskupów, ofiarodawców, dobrodziejów, ale także świętych męczenników i wyznawców, oraz wiernych zmarłych. Imiona odczytywano głośno toteż trwało to bardzo długo. Drugą listę, listę świętych, odczytywał sam biskup, a nie ksiądz. Następnie wyliczano imiona świętych Wreszcie trzecia lista, którą również czytał biskup, zawierała imiona zmarłych. Te trzy listy recytowano jednym ciągiem; dzieliło je tylko trzykrotne, krótkie odezwanie się chóru. Na koniec biskup śpiewał uroczystą modlitwę, w której prosił Boga, aby wpisał imiona żywych i umarłych pomiędzy wybrańców.

Poprzez ceremonię wyliczania imion wyrażano więź wspólnoty i miłości, łączącą wszystkich członków Kościoła chwalebnego (święci), cierpiącego (zmarli) i walczącego (żyjący). Umieszczenie imion w dyptyku świadczyło o trwaniu w jedności ze wspólnotą kościelną, a skreślenie o wyłączeniu z niej. Po wyczytaniu, dyptyki kładziono na ołtarzu, na którym sprawowano Eucharystię.

Z czasem, dyptyki zastąpiono wspomnieniami nie zawierającymi już imion wszystkich wiernych, o których Kościół pamięta, lecz tylko imiona jednego czy kilku wskazanych celebransowi.

Dzisiejsze wypominki, są właśnie kontynuacją starożytnych dyptyków i mają podobny sens. Są wyrazem miłości i jedności całego Kościoła: pielgrzymującego na ziemi i tego, który przeszedł już granicę śmierci. Pisząc imiona zmarłych na kartkach wypominkowych, a następnie je odczytując wyrażamy wiarę, że ich imiona są zapisane w Bożej księdze życia. Znaczenie wypominek jest tym większe, że podobnie jak w starożytności, tak i dzisiaj, związane są one z Eucharystią. 


DO POBRANIA:PLAN MODLITWY WYPOMINKOWEJ W KATEDRZE LEGNICKIEJ

MODLITWĘ ZA ZMARŁYCH
ROZPOCZYNAMY KAŻDEGO DNIA O GODZ. 17.30


3 listopada /sobota/

 • Andersa
 • Dziennikarska
 • św. Elżbiety
 • Gwarna

4 listopada /niedziela/

 • Chłapowskiego
 • Szkolna
 • Tatarska

5 listopada /poniedziałek/

 • Jaworzyńska /numery nieparzyste/
 • Bankowa
 • Biskupia
 • Jana Pawła II
 • św. Piotra

6 listopada /wtorek/

 • Jaworzyńska /numery parzyste/
 • Kościuszki

7 listopada /środa/

 • Kolbego
 • Korfantego
 • Plac Katedralny
 • Okrzei
 • Piekarska

8 listopada /czwartek/

 • Kossak
 • Powstańców Śląskich
 • Muzealna
 • Środkowa
 • Najświętszej Maryi Panny

9 listopada /piątek/

 • Łukasińskiego /numery nieparzyste/

10 listopada /sobota/

 • przerwa ze względu na obchody 100-lecia Niepodległości Polski


11 listopada /niedziela/

 • Łukasińskiego /numery parzyste/


12 listopada /poniedziałek/

 • Mickiewicza

13 listopada /wtorek/

 • Młynarska
 • Wojska Polskiego
 • Wrocławska
 • Wyspiańskiego

14 listopada /środa/

 • Orzeszkowej

15 listopada /czwartek/

 • Oświęcimska
 • Traugutta

16 listopada /piątek/

 • Rataja
 • Reymonta

17 listopada /sobota/

 • Roosevelta

18 listopada /niedziela/

 • Rynek
 • Witelona

19 listopada /poniedziałek/

 • Skarbka
 • Wjazdowa

20 listopada /wtorek/

 • Złotoryjska /numery nieparzyste/

21 listopada /środa/

 • Złotoryjska /numery parzyste/

22 listopada /czwartek/

 • wypominki bez adresu i pozostałe

00:00
00:00
Empty Playlist