Nasi lektorzy – ceremoniarzami


Podczas piątkowej Eucharystii Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski ustanowił dla diecezji nowych 84 ceremoniarzy wśród, których znaleźli się dwa katedralni lektorzy.

Antoni Pociejkin oraz Michał Kloc wraz z pozostałymi 82 lektorami z parafii całej diecezji legnickiej przez ostatni rok przygotowywali się do pełnienia funkcji ceremoniarzy. Raz w miesiącu odbywały się zjazdy wszystkich kandydatów we Lwówku Śląskim pod opieką diecezjalnego duszpasterza Służby Liturgicznej ks. Przemysława Durkalca, gdzie poznawali nowe zadanie jakie będą dla nich wyzwaniem w pełnieniu funkcji ceremoniarskich.

Podczas uroczystej Eucharystii ks. Przemysław przedstawił z imienia i nazwiska każdego z kandydatów Biskupowi Legnickiemu, który po odmówieniu błogosławieństwa nad przyszłymi ceremoniarzami każdemu z nich nałożył „krzyż papieski” na czerwonym sznurku, który stanie się wizualnie znakiem rozpocznawczym nowych ceremoniarzy w ich własnych parafiach.

Stając wobec Księdza Biskupa 84 nowych ceremoniarzy przyrzekało:

Dziękując Chrystusowi Panu za łaskę powołania do służby liturgicznej przyrzekam święte czynności ceremoniarza wypełniać pobożnie, gorliwie i radośnie, na chwałę Bożą i dla dobra wspólnoty parafialnej. Ponadto przyrzekam  troszczyć się o stan łaski Bożej w mojej duszy,  a także żyć według głoszonego słowa Bożego.
Święty Dominiku Savio módl się za nami.

Życzymy Antoniemu i Michałowi potrzebnych łask Bożych w wykonywaniu posługi ceremoniarza w naszej katedrze dziękując za dotychczasową gorliwą służbę lektorską.

 

foto: Piotr Pociejkin

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

udostępnij

Warto również zobaczyć