SŁUŻBA LITURGICZNA


To grupa młodszych i trochę starszych chłopców, którzy chcą być blisko Chrystusa i przeżywać swoją młodość blisko ołtarza.

Przyjmując funkcję ministranta każdy z nich stał się szczególnym pomocnikiem kapłana, któremu pomaga przy sprawowaniu Mszy Świętej jak i podczas innych nabożeństw.

Ministranci w imieniu wszystkich przynoszą do ołtarza dary, które będą ofiarowywane Bogu i staną się Ciałem
i Krwią Chrystusa.

Noszą też znaki, które dla liturgii są niezbędne: Krzyż, Świece, Kadzidło, przez nie wskazują innym, że nasza modlitwa ma być piękna i ma nas przybliżać do Boga.

Ministranci wreszcie sami, mają się stawać dla innych znakiem i swoim dobrym zachowaniem i postawą potwierdzać każdego dnia, że Chrystus jest dla nich najważniejszy.

Chcesz być blisko Boga i służyć Mu?

Jeśli tak, to dołącz do nas…

Kalendarium Służby Liturgicznej

Opiekun

ks. Mateusz Rycek


Co już się wydarzyło?