Spotkanie z Radą Parafialną – wizytacja kanoniczna


tekst:

Podczas wizytacji kanonicznej Księdza Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego jednym z pierwszych punktów było spotkanie się z członkami Rady Parafialnej Katedry.


Spotkanie z Księdzem Biskupem rozpoczęło się od przywitania go przez wiceprzewodniczącą Rady Parafialnej Panią Annę Kuczyńską. Ksiądz Biskup osobiście przywitał się z każdym członkiem rady i zapoznał się z jej składem osobowym. Pierwsza część spotkania przebiegała „za zamkniętymi drzwiami” tzn. bez obecności Księdza Proboszcza. Ksiądz Biskup był zainteresowany opinią Rady Parafialnej na temat proboszcza oraz spraw dotyczących naszej parafii w kwestiach gospodarczych i duchowych. Członkowie Rady spontanicznie wypowiadali się w tych kwestiach.

Następnie do spotkania dołączył Ksiądz Proboszcz. Dalsza część spotkania przebiegała w formie katechezy wygłoszonej przez Księdza Biskupa dotyczącej istoty, celowości i fromy parafii jako wspóloty, która jest nam niezbędna na drodze nawrócenia.

 

udostępnij