SPOWIEDŹ ŚWIĘTA


DYŻURY SPOWIEDNIKÓW (PENITENCJARZY) KATEDRALNYCH

11:00 - 12:00

ks. Krzysztof Wiśniewski /ojciec duchowny Seminarium/

ks. Artur Trela /ośrodek Caritas 'Samarytanin'/

12:00 - 13:00

ks. Bogusław Wolański /duszpsterz rodzin/

ks. Czesław Włodarczyk /dyrektor Caritas/

11:00 - 12:00

ks. Tomasz Biszko /dyrektor Domu Księży Emerytów/

ks. Józef Górak /kapłan emerytowany/

12:00 - 13:00

ks. Władysław Jóźków /kapłan emerytowany/

ks. Aleksander Stankiewicz /kapłan emerytowany/

11:00 - 12:00

ks. Stanisław Kawzowicz /proboszcz/

ks. Sławomir Stasiak /biblista/

12:00 - 13:00

ks. Franciszek Krosman /kapłan emerytowany/

ks. Jan Mycek /kapłan emerytowany/

11:00 - 12:00

ks. Paweł Wołczański /ojciec duchowny Seminarium/

Ojciec Franciszkanin (OFM) /zakonnik/

12:00 - 13:00

ks. Piotr Duda /wykładowca teologii moralnej/

Ojciec Franciszkanin (OFMConv.) /zakonnik/

11:00 - 12:00

ks. Leopold Rzodkiewicz /wikariusz Biskupi ds. formacji duchowieństwa/

ks. Grzegorz Wieczorek /droga neokatechumenalna/

12:00 - 13:00

ks. Marek Kluwak /proboszcz/

9:00 - 10:00

ks. Bogusław Drożdż /wykładowca teologii pastoralnej/

W trosce o dobro duchowe Ludu Bożego Diecezji Legnickiej, dekretem z dnia 14 września 2015 r., Biskup Legnicki powołał zespół penitencjarzy.

Penitencjarz ma obowiązek pełnić posługę szafarza sakramentu pokuty w wyznaczonym miejscu i czasie. Władzy swojej penitencjarz nie może delegować (508 § 1 KPK).

Z racji swego urzędu penitencjarz posiada władzę zwyczajną uwalniania w zakresie sakramentalnym od cenzur wiążących mocą samego prawa, jeśli cenzury nie są stwierdzone wyrokiem sądowym lub dekretem przełożonego i nie zastrzeżone stolicy apostolskiej.

Chodzi o następujące cenzury:

  1. Ekskomunika latae sententiae:

– przestępstwo przeciwko religii i jedności kościoła: apostazja, herezja i schizma – kan. 1364 KPK;
– aborcja dokonana – usunięcie ciąży – kan. 1398 KPK;
– prawnokarna ochrona godności sakramentu pokuty – kan. 1387-1388 KPK.

  1. Interdykt lub suspensa latae sententiae:

– zastosowanie przymusu zewnętrznego względem biskupa, duchownego lub zakonnika – kan. 1370 § 2-3 KPK;
– usiłowanie sprawowania Eucharystii lub Sakramentu pokuty – kan. 1378 § 2-3 KPK;
– fałszywe doniesienie o solicytacji z okazji spowiedzi – kan. 1390 § 1 KPK;
– usiłowanie zawarcia małżeństwa przez duchownych lub zakonników – kan. 1394 KPK.

 

Penitencjarz na terenie diecezji może rozgrzeszać od wyżej wymienionych cenzur także wiernych innych diecezji, a własnych diecezjan także poza terenem diecezji (kan. 508 § 1 KPK).


DYŻURY KSIĘŻY KATEDRALNYCH


CODZIENNA OKAZJA DO SPOWIEDZI

GODZ. 6:00 – 6:30

GODZ. 11:30 – 12:00

GODZ. 18:00 – 18:30I PIĄTEK MIESIĄCA

GODZ. 17:00 – 18:30

SPOWIEDŹ W NIEDZIELĘ

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA W NIEDZIELĘ JEST SPRAWOWANE PÓŁ GODZINY PRZED ROZPOCZĘCIEM POSZCZEGÓLNYCH MSZY ŚWIĘTYCH:

9:30 – 10:00

11:00 – 11:30

12:30 – 13:00

18:00 – 18:30

NIE SPOWIADAMY PODCZAS MSZY ŚWIĘTYCH NIEDZIELNYCH