Święcenia diakonatu naszych kleryków


Sobota – 29 kwietnia 2017 roku – stała się uroczystością zarówno dla diecezji legnickiej, ponieważ zostało wyświęconych siedmiu nowych diakonów, ale również stała jest ogromną uroczystością dla wspólnoty katedry, ponieważ wśród nowo wyświęconych, dwóch z nich to nasi parafianie – diakon Adrian Sielicki i diakon Patryk Zarzeczny.

Od dzisiaj grono duchowieństwa legnickiego powiększyło się o siedem osób, ponieważ od momentu święceń diakonatu klerycy stają się jego częścią. Podczas uroczystości ślubowali Biskupowi Legnickiemu i jego następcom posłuszeństwo, życie w celibacie oraz modlitwę Liturgią Godzin w intencjach całego Kościoła. Zostali również posłani do głoszenia słowa Bożego oraz posługi wobec chorych, cierpiących i biednych. W uroczystościach wzięli udział Biskupi: Marek Mendyk oraz Stefan Cichy, Rodzice, Rodzeństwo, znajomi, wierni z parafii pochodzenia nowych diakonów.

Podczas homilii Ksiądz Biskup wspominał o towarzyszeniu w drodze drugiemu człowiekowi oraz o umieraniu dla siebie i świata, by odnajdywać pełnię życia w Bogu (całość homilii – tutaj).

Od września diakoni zostaną posłani na roczną praktykę pastoralną, a w 2019 roku przyjmą święcenia prezbiteratu.

 

foto: Piotr Pociejkin

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

udostępnij

Warto również zobaczyć