Święto Świętej Rodziny


Podczas oktawy Narodzenia Pańskiego obchodziliśmy w piątek święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. 


Podczas wieczornej Eucharystii, której przewodniczył Ksiądz Prałat Robert Kristman, proboszcz i kustosz katedry, zgromadzeni wierni mogli wpatrzeć się we wzór Rodziny z Nazaretu, którą Kościół ukazuje jako wzór miłości i świętości.

W trakcie homilii Ksiądz Proboszcz wskazał na Słowo, które rodzi się pośród ludzi, w które jesteśmy wpatrzeni od momentu Uroczystości Narodzenia Pańskiego i które jest kierowane do nas wszystkich, a w sposób szczególny w to święto do Rodzin, by odkrywało no nowo piękno życia według Słowa Bożego. Piękno życia rodzinnego, jak wspominał Kaznodzieja, zostaje połączone przez miłość, której nic nie zastąpi: ani dobrobyt, ani pozycja społeczna. podczas drugiej części homilii Ksiądz Prałat poświęcił dzieciom za których wychowanie w pierwszej kolejności są odpowiedzialni Rodzice. Na ich barkach spoczywa piękno przekazywania wartości, uczenia relacji z Bogiem i nie doprowadzanie do zgorszenia.

Nazaret nam pokazał co to jest rodzina, jej komunia miłości, jej surowa i prosta piękność, jej święty i nienaruszalny charakter ! Przyjmijmy z Nazaretu, że nauczanie, które otrzymujemy jest łagodne i niezastąpione i że w planie społecznym rodzina jest najważniejsza i niepowtarzalna

bł. Paweł VI fragment homilii Papieża z 1964 r., z Nazaretu wykorzystany podczas homilii

Po homilii nastąpił moment odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Trójka sakramentalnych małżeństw, która w roku 2016 obchodziła swoje okrągłe jubileusze stanęła jako przedstawiciele wszystkich obecnych w katedrze małżonków i w sposób uroczysty, trzymając się za prawe dłonie i patrząc prosto w oczy odnowiła pragnienia trwania w wierności, miłości i uczciwości małżeńskiej, aż do śmierci.

 

foto: Piotr Pociejkin

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

udostępnij

Warto również zobaczyć