Święto Świętej Rodziny


Podczas oktawy Narodzenia Pańskiego obchodziliśmy w piątek święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. 


Podczas wieczornej Eucharystii, której przewodniczył Ksiądz Prałat Robert Kristman, proboszcz i kustosz katedry, zgromadzeni wierni mogli wpatrzeć się we wzór Rodziny z Nazaretu, którą Kościół ukazuje jako wzór miłości i świętości.

W trakcie homilii Ksiądz Proboszcz wskazał na Słowo, które rodzi się pośród ludzi, w które jesteśmy wpatrzeni od momentu Uroczystości Narodzenia Pańskiego i które jest kierowane do nas wszystkich, a w sposób szczególny w to święto do Rodzin, by odkrywało no nowo piękno życia według Słowa Bożego. Piękno życia rodzinnego, jak wspominał Kaznodzieja, zostaje połączone przez miłość, której nic nie zastąpi: ani dobrobyt, ani pozycja społeczna. podczas drugiej części homilii Ksiądz Prałat poświęcił dzieciom za których wychowanie w pierwszej kolejności są odpowiedzialni Rodzice. Na ich barkach spoczywa piękno przekazywania wartości, uczenia relacji z Bogiem i nie doprowadzanie do zgorszenia.

Nazaret nam pokazał co to jest rodzina, jej komunia miłości, jej surowa i prosta piękność, jej święty i nienaruszalny charakter ! Przyjmijmy z Nazaretu, że nauczanie, które otrzymujemy jest łagodne i niezastąpione i że w planie społecznym rodzina jest najważniejsza i niepowtarzalna

bł. Paweł VI fragment homilii Papieża z 1964 r., z Nazaretu wykorzystany podczas homilii

Po homilii nastąpił moment odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Trójka sakramentalnych małżeństw, która w roku 2016 obchodziła swoje okrągłe jubileusze stanęła jako przedstawiciele wszystkich obecnych w katedrze małżonków i w sposób uroczysty, trzymając się za prawe dłonie i patrząc prosto w oczy odnowiła pragnienia trwania w wierności, miłości i uczciwości małżeńskiej, aż do śmierci.

 

foto: Piotr Pociejkin

udostępnij