Monthly Archives: kwiecień 2020


25
kw. 2020
Informacje dotyczące duszpasterstwa w katedrze w czasie trwania pandemii

W odniesieniu do obowiązujących przepisów ogólnopolskich i zarządzenia Biskupa Legnickiego podajemy następujące informacje dotyczące duszpasterstwa w Katedrze i parafii katedralnej w czasie trwania pandemii. *** UDZIAŁ W LITRUGII: 1. Jednorazowo, podczas sprawowanej liturgii w Katedrze może przebywać 120 osób. (powierzchnia użytkowa Katedry wynosi 1800 m²). 2. Uczestników liturgii obowiązuje zakrywanie maseczką ust i nosa. Z tego obowiązku zwolnieni są posługujący kapłani oraz organista. 3. W ławkach zajmujemy jedynie wolne miejsca, oznaczone białym kwadratem, także na obu balkonach. 4. Po liturgii Katedrę opuszczamy sukcesywnie, zachowując między sobą odległość 2 m. 5. Możliwy jest......

czytaj więcej


25
kw. 2020
Ogłoszenia na 3. Niedzielę Wielkanocną

Dzisiaj w Kościele Katolickim rozpoczyna się Tydzień Biblijny, który ma zachęcić wiernych do częstego czytania i rozważania Słowa Bożego. Zachęcamy, aby w tym szczególnym czasie brać częściej do ręki Pismo św. i czytać. Słowo Boże w tym czasie niech będzie światłem na trudne dni. *** Od najbliższej niedzieli przywracamy sprawowanie jutrzni o godz. 7.00 *** We wtorek (ostatni miesiąca) zapraszamy na nabożeństwo anielskie po Mszy św. wieczornej (jednak bez użycia wody święconej i bez indywidualnego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem) *** W środę (29.04.) obchodzimy święto św. Katarzyny Sieneńskiej, Patronki Europy; módlmy się w......

czytaj więcej


24
kw. 2020
Zarządzenie Biskupa Legnickiego ws. duszpasterstwa w stanie pandemii

Z A R Z Ą D Z E N I E w sprawie duszpasterstwa w stanie pandemii 22 kwietnia 2020 roku   I. EUCHARYSTIA   1. Podtrzymuję do odwołania dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej dla wszystkich wiernych diecezji legnickiej oraz innych osób, które w tym czasie przebywają na jej terenie. 2. Według najnowszych rozporządzeń państwowych w każdej Mszy świętej i innych celebracjach może uczestniczyć 1 osoba na 15 m2 powierzchni danego kościoła (w razie jakichkolwiek zmian w tej kwestii należy stosować się do podawanych przez Państwo zasad). Na drzwiach kościoła,......

czytaj więcej


18
kw. 2020
Ogłoszenia na 2. Niedzielę Wielkanocną, czyli Miłosierdzia Bożego

Dzisiaj, w II Niedzielę Wielkanocną kończymy Oktawę Zmartwychwstania Pańskiego. Niedziela ta, obchodzona jest również jako Święto Bożego Miłosierdzia – ustanowione przez św. Jana Pawła II, na podstawie objawień, jakie miała św. Siostra Faustyna. Dzisiaj o 15.00 w Katedrze odbędzie się nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia połączone z uczczeniem Obrazu Jezusa Miłosiernego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nabożeństwo to odbędzie się bez udziału wiernych, ale będzie transmitowane droga internetową – >>tutaj<<. Wszystkich, którzy mają dostęp do Internetu prosimy o łączność elektroniczną, tych zaś którzy nie mają takiej możliwości, prosimy o łączność duchową i modlitwę. ***......

czytaj więcej


12
kw. 2020
Ogłoszenia na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego

Msze święte w dniu dzisiejszym i jutro sprawujemy tak jak w każda niedzielę: o 7.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.30 i 20.00, z zachowaniem obowiązujących na czas epidemii zasadami. Jedynie w poniedziałek nie będzie Mszy św. o godz. 20.00. *** Przypominamy, że drogą internetową transmitujemy na naszej stronie www.katedra.legnica.pl codzienną modlitwę wieczorną z naszej kaplicy domowej na plebanii. *** Dzisiaj o 17.00 zapraszamy na nieszpory i kolejną modlitwę Nowenny przed świętem Miłosierdzia – >>weź udział<< *** Jutro także o 17.00 zapraszamy na wielkanocną Drogę Światła wraz z modlitwą nowenny – >>weź udział<< ***......

czytaj więcej


12
kw. 2020
Słowo na święta i życzenia

Chrystus powstał z martwych! Tę prawdę wraz z całą wspólnotą Kościoła przeżywamy ciągle na nowo, a w czasie paschalnym w sposób szczególny. Ta prawda przez wszystkie wieki towarzyszyła, tym którzy uwierzyli w Chrystusa i uwierzyli Chrystusowi. Wiara i wypływająca z niej nadzieja, zawsze pomagała przetrwać uczniom Chrystusa czasy trudne i niebezpieczne, ponieważ On jest naszą mocą i siłą – On jest naszą nadzieją. Z całą więc mocą, przepełnieni nadzieją, mimo lęku i zagrożenia wołajmy do Zmartwychwstałego Pana, słowami psalmu 23: Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś......

czytaj więcej


11
kw. 2020
Błogosławieństwo stołu przed uroczystym posiłkiem w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego. 1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie. Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.  Albo: Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego......

czytaj więcej


04
kw. 2020
Ogłoszenia na Niedzielę Palmową

*** Niedziela Palmowa rozpoczyna w Kościele Wielki Tydzień. Zgodnie z obowiązującymi przepisami państwowymi, we Mszy św. może uczestniczyć jedynie 5 osób, nie licząc tych, którzy bezpośrednio posługują w liturgii. Msze św. w Katedrze sprawujemy według porządku niedzielnego tzn. o 7.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.30 i 20.00. Jednocześnie w tych samych godzinach sprawujemy Mszę św. w domu parafialnym (sala nr 4), dla kolejnej grupy pięcioosobowej, gdyby zaszła taka potrzeba. Być może od Niedzieli Zmartwychwstania (tj. 12 kwietnia), zostanie przywrócone poprzednie rozporządzenie, zezwalające grupie 50-cioosbowej na jednorazowe wejście do kościoła na Mszę św. Jednak......

czytaj więcej