Monthly Archives: październik 2020


31
paź 2020
„Wobec ostatnich wydarzeń” – słowo Biskupa Legnickiego

Drodzy Diecezjanie! Czcigodni Duszpasterze! Wszyscy zaangażowani w kształtowanie życia wspólnot parafialnych! Umiłowani Siostry i Bracia w Chrystusie! W ostatnim czasie przeżywamy trudne sytuacje związane z protestami wywołanymi orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. aborcji eugenicznej. Kieruję to słowo do Was jako wierzących członków Kościoła, pragnąc przyczynić się do powstrzymania zamętu, jaki powstaje m.in. z powodu braku jasności i właściwego rozumienia kompetencji władz świeckich i duchowej władzy oraz misji Kościoła. Jako wierzący dajemy świadectwo prawdzie o świętości życia ludzkiego – prawda ta wypływa nie tylko z Ewangelii, ale jest dostępna ludzkiemu rozumowi w......

czytaj więcej


31
paź 2020
Ogłoszenia na uroczystość Wszystkich Świętych

Zamknięte cmentarze uniemożliwiają nam nawiedzanie grobów naszych bliskich zmarłych w tych szczególnych dniach. Jednak nie jest to przeszkodą do modlitwy za nich, a ona jest istotą chrześcijańskiej pamięci o zmarłych. Zachęcamy przede wszystkim do ofiarowania Mszy św. i przyjęcia Komunii św. w intencji naszych zmarłych. Zapraszamy także do wspólnej modlitwy wypominkowej, którą rozpoczynamy od 3 listopada codziennie o 17.30. Kartki wypominkowe są do pobrania przy ołtarzu św. Antoniego. Nawiedzając Katedrę można także zyskać odpust zupełny za zmarłych pod zwykłymi warunkami, raz dziennie przez dowolnie wybranych osiem dni w listopadzie.  Należy odmówić modlitwę......

czytaj więcej


24
paź 2020
Ogłoszenia na 30. Niedzielę zwykłą

W najbliższą niedzielę /1.XI. / przypada uroczystość Wszystkich Świętych, którą będziemy obchodzić w warunkach wyjątkowych. Ze względu na obowiązujące przepisy, w tym roku na cmentarzu nie będzie modlitwy w kaplicy oraz nie będzie procesji. W Katedrze Msze św. sprawujemy jak w każdą niedzielę. O godz. 10.00 odprawimy Mszę św. za śp. Księdza Infułata z okazji 6 rocznicy śmierci. Ponadto w sobotę, jak zwykle w ostatni dzień miesiąca, o 18.30 sprawujemy Mszę św. zbiorową za wszystkich zmarłych parafian i poleconych przez wiernych. *** Warto jednak indywidualnie nawiedzać cmentarz, zachowując obowiązujące zasady związane z......

czytaj więcej


17
paź 2020
Ogłoszenia na 29. Niedzielę zwykłą

Mając na uwadze wzrastającą falę zakażeń koronawirusem oraz zarządzenia państwowe aktualnie obowiązujące, w trosce o bezpieczeństwo wiernych, Biskup Legnicki wydał odpowiednie zarządzenie obowiązujące podczas zgromadzeń religijnych i pracy duszpasterskiej w naszej diecezji. Pełny tekst zarządzenia znajduje się na stronie internetowej diecezji oraz w gablotach przy Katedrze. Pragniemy zwrócić uwagę na następujące zasady: 1. W Katedrze może jednocześnie przebywać 450 osób, jednak z całą stanowczością prosimy o używanie maseczek lub przyłbic podczas liturgii, zakrywających jednocześnie usta i nos oraz o zachowanie bezpiecznej odległości między sobą; w tym celu dostępne są także balkony 2.......

czytaj więcej


17
paź 2020
Zarządzenie Biskupa Legnickiego z 16 października 2020 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E BISKUPA LEGNICKIEGO z 16 października 2020 roku Mając na uwadze wzbierającą falę zakażeń koronawirusem oraz konieczność uczynienia wspólnot parafialnych miejscami możliwie bezpiecznymi, pragnę zlecić wprowadzenie w życie duszpasterskie naszej diecezji następujących postanowień oraz przypomnieć za­­sady już obowiązujące.   DYSPENSA Przypominam, że zwolnienie  z uczestnictwa w niedzielnych Mszach świętych pozostaje aktualne wobec osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.). Gdy chodzi o obecność na niedzielnych celebracjach, muszą być brane pod uwagę także wprowadzane obostrzenia państwowe oraz roztropne rozeznanie wiernych......

czytaj więcej


12
paź 2020
MATKA - rekolekcje "Wróćcie do Domu"

Drugim tematem nietypowych rekolekcji była postać Matki. W legnickiej parafii katedralnej trwają nietypowe rekolekcje, podczas których nauki rekolekcyjne wygłaszane są na niedzielnych Eucharystiach. Podzielono je na cztery październikowe niedziele – 4 października głosił ks. Robert Kristman, 12 października ks. Franciszek Molski, 19 października naukę wygłosi ks. Tomasz Metelica a 26 października ks. Krzysztof Wiśniewski. Pierwszym poruszanym tematem był „Dom”, drugim „Matka”, trzecim będzie „Pokarm”, a czwartym – „Rodzina”. Prezentujemy nagranie drugiego dnia rekolekcji. Głosił je ks. Franciszek Molski:  ...

czytaj więcej


10
paź 2020
Ogłoszenia ma 28. Niedzielę zwykłą

W naszej parafii trwają rekolekcje pod hasłem: „Wróćcie do domu…” – rekolekcje w nieco odmiennej formie niż tradycyjne, niemiej jednak jest to czas szczególnego słuchania Słowa Bożego i intensywnej modlitwy za całą naszą wspólnotę parafialną. Tydzień temu patrzyliśmy na kościół jako dom rodzinny. Dzisiaj i przez cały tydzień gromadzimy się wokół Maryi, naszej Matki i Orędowniczki, a towarzyszy nam zaproszony Gość, ks. Franciszek Molski, proboszcz ze Zgorzelca i Kanonik Kapituły. Za tydzień, ks. Tomasz Metelica, ojciec duchowny w Seminarium, zaprosi nas do Stołu, jakim jest ołtarz i leżący na nim święty Pokarm –......

czytaj więcej


06
paź 2020
Rozpoczęcie rekolekcji "Wróćcie do Domu"

Rozpoczęły się nietypowe, bo miesięczne rekolekcje w legnickiej katedrze. Pierwsze kazanie tylko u nas! Duszpasterze legnickiej parafii katedralnej pw. św. Piotra i Pawła zapraszają wszystkich na miesięczne rekolekcje, które będą się odbywały w ich świątyni w październiku. Hasłem przewodnim modlitw i homilii są słowa „Wróćcie do domu”. Przez cztery październikowe niedziele różni kapłani będą głosić nauki ukazujące Kościół jako nasz dom. Pierwszej niedzieli (4 października) mówił ks. Robert Kristman, wikariusz generalny diecezji legnickiej. Tematem przewodnim jego kazania był „Dom”. Za tydzień w niedzielę (11 października) w katedrze ks. Franciszek Molski opowie o......

czytaj więcej


03
paź 2020
Ogłoszenia na 27. Niedzielę zwykłą

Niedzielne homilie w miesiącu październiku będą kierunkowały naszą refleksję i uwagę wokół tematu: Parafia jako wspólnota Kościoła. Każda z następnych niedziel poruszy kolejny aspekt tego tematu. Związane to jest z wyjątkowymi rekolekcjami, jakie przeżywamy w październiku pod hasłem: „Wróćcie do Domu”. Ci którzy uczęszczają na niedzielną Mszę św. będą mieli okazję umocnić swoją przynależność do Kościoła i parafii. Natomiast za tych, którzy nie praktykują lub odeszli od Kościoła będziemy się w tym miesiącu intensywnie modlić, zwłaszcza podczas różańca. W tym tygodniu w poniedziałek modlimy się szczególnie o nawrócenie grzeszników, a w środę......

czytaj więcej