677. rocznica poświęcenia katedry


20 września 1371 roku biskup wrocławski Nankier dokonał poświęcenia ówczesnego kościoła św. Piotra, dzisiejszej katedry legnickiej. Stąd w kalendarzu litrugicznym  uroczystość katedry, a w całej diecezji święto „matki” kościołów.

Eucharystii przewodniczył Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski wraz z kapitułą katedralną, pracownikami Legnickiej Kurii Biskupiej, Wyższego Seminarium Duchownego oraz proboszczami i wikariuszami legnickich parafii.

Podczas homilii (całość do odsłuchania-tutaj) Ksiądz Biskup wskazał na katedrę jako miejsce jedności, gdzie poprzez słuchanie słowa Bożego, przyjmowanie Komunii świętej stajemy się Kościołem-Ciałem Jezusa Chrystusa.

Kościół św. Piotra i Pawła został ustanowiony katedrą 25 marca 1992 roku z chwilą powstania diecezji legnickiej, którą powołał do istnienia św. Jan Paweł II – obecny w murach katedry legnickiej 2 czerwca 1997 roku podczas swojej pielgrzymki do Polski.

W kryptach katedralnych spoczywają: bp Tadeusz Rybak, pierwszy Biskup Legnicki oraz ks. infułat Władysław Bochnak, pierwszy proboszcz katedry legnickiej.

 

foto: Jędrzej Rams (Legnicki Gość Niedzielny)

 

 

udostępnij