APOSTOLAT MARYJNY


Charakterystyka wspólnoty


Stowarzyszenie Cudownego Medalika (Apostolat Maryjny) należy do ugrupowań powstałych w społeczności kościelnej w okresie posoborowym. Inspirowany dekretem o apostolstwie świeckich, nawiązuje do Stowarzyszenia Cudownego Medalika, którego jest adaptacją. Powstał w Polsce w roku 1980 z okazji 150-rocznicy objawień NMP św. Katarzynie Laboure’. Podstawowym charyzmatem Apostolatu Maryjnego jest Cudowny Medalik. Statut Apostolatu Maryjnego, zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski, obowiązujący we wszystkich polskich diecezjach, określa zasadnicze linie kierunkowe duchowości.

Apostolat Maryjny jest ruchem religijnym. Tworzy tzw. grupy nieformalne, polecane przez Sobór Watykański II w dekrecie o apostolstwie świeckich. Ma charakter publiczny i skupia osoby, które chcą przez apostolstwo oddawać należną cześć Niepokalanej.

Apostolat Maryjny organizuje się w grupy diecezjalne i parafialne. Stanowią one porozumienie wiernych w oparciu o pragnienie podejmowania apostolstwa maryjnego.

Poszczególne grupy powołuje do istnienia kompetentna władza Apostolatu Maryjnego.

CEL Apostolatu Maryjnego:

  1. pogłębianie kultu Niepokalanej przez życie autentycznie chrześcijańskie;
  2. oddziaływanie na ludzi zaniedbanych, obojętnych i zagrożonych religijnie, zwłaszcza znajdujących się u kresu życia;
  3. szerzenie braterskiej miłości i likwidowanie obojętności, niechęci, niezgody i napięć oraz długotrwałych sąsiedzkich względnie rodzinnych niesnasek i nieporozumień.

Członkiem Apostolatu Maryjnego w szerszym znaczeniu staje się każdy przyjmujący Cudowny Medalik zobowiązany tym samym do okazywania czci Najśw. Maryi Pannie i rozpowszechnianie tej czci wśród otoczenia. W ścisłym tego słowa znaczeniu członkami są ci, którzy zostali uroczyście przyjęci przez Dyrektora Krajowego lub upoważnioną przez niego osobę.


Opiekun

ks. Marcin Delestowicz


Animatorka

Agata Dubrowska


Spotkania

Katedralna Wspólnota Apostolatu Maryjnego spotyka się w każdą II sobotę miesiąca na Eucharystii o godz. 9.00. Po Mszy św. odbywa się spotkanie formacyjne.


Zaproszenie

Wszystkich, którzy w sposób szczególny pragną naśladować Matkę Chrystusa i na Jej wzór pragną pomagać innym zapraszamy do naszej wspólnoty.