PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA

rok formacyjny 2018/2019


Od marca dzieci będą uczestniczyć 
w katechezach, które odbywać się będą 
w domu parafialnym (ul. Św. Piotra 2a)

Spotkania odbywać się będą z podziałem na IV grupy. Dla każdej grupy został wyznaczony dzień i godzina spotkania.

Jeżeli dziecko z różnych przyczyn nie może uczestniczyć w katechezie 
w wyznaczonym dniu lub godzinie, proszę wybrać inny dzień lub godzinę ale w taki sposób aby nie opuścić danego bloku tematycznego.

Opiekun