Biskup Legnicki mianował ks. Mateusza odpowiedzialnym za Służbę Liturgiczną


W środę, 14 listopada, Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski mianował ks. Mateusza Rycka, przewodniczącym Diecezjalnego Zespołu Duszpasterstwa Służby Liturgicznej.

 

Oto pełna treść dekretu Biskupa Legnickiego skierowanego do ks. Mateusza:

 

Przewielebny Księże!

Wypełniając troskę o właściwą formację liturgiczną oraz odpowiednie przygotowanie świętej liturgii we wspólnotach Diecezji Legnickiej z dniem 20 września 2018 roku powołałem Diecezjalny Zespół Duszpasterstwa Służby Liturgicznej w skład, którego wchodzą: ks. Paweł Adres i ks. Dawid Kostecki.

Niniejszym z dniem dzisiejszym ustanawiam Przewielebnego Księdza Przewodniczącym Diecezjalnego Zespołu Duszpasterstwa Służby Liturgicznej Diecezji Legnickiej.

Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy koordynacja prac formacyjnych oraz koordynacja spraw informacyjnych i organizacyjnych dla członków Służby Liturgicznej Diecezji Legnickiej, zaś pomocą w animacji działań formacyjnych i sportowych mają służyć powołani do tego kapłani wchodzący w skład Zespołu.

Zespół Duszpasterstwa Służby Liturgicznej podlega bezpośrednio pod Wydział Duszpasterski Legnickiej Kurii Biskupiej.

Na podejmowane zadania i obowiązki udzielam Przewielebnemu Księdzu pasterskiego błogosławieństwa i polecam opiece św. Dominika Savio, patrona Służby Liturgicznej. 

 

+ Zbigniew Kiernikowski
Biskup Legnicki

 

udostępnij