BISKUPI DIECEZJI LEGNICKIEJ
Cathedra w języku łacińskim oznacza krzesło z poręczami, a więc wyróżniające się, wyjątkowe i ozdobne. W kościele katolickim taką katedrą jest tron biskupa diecezjalnego. Zasiadając na nim, pasterz diecezji naucza powierzonych jego opiece wiernych. Z tego też powodu Świątynię, w której znajduje się ów tron – katedra biskupa, również zwiemy katedrą. Jest ona zatem symbolem nauczania i autorytetu biskupa.

BISKUPI LEGNICCY


  • BP TADEUSZ RYBAK (1992-2005)
  • BP STEFAN CICHY (2005-2014)
  • BP ZBIGNIEW KIERNIKOWSKI (od 2014)

BISKUPI POMOCNICZY


  • BP ADAM DYCZKOWSKI (1992-1993)
  • BP STEFAN REGMUNT (1995-2008)
  • BP MAREK MENDYK (od 2009)