Ogłoszenia duszpasterskie


26
lis 2016

Adwent, który rozpoczęliśmy, nie jest zwykłym wstępem do Bożego Narodzenia, ale jest czasem, który ma nam pomóc do odpowiedniego przygotowania się na ostateczne spotkanie z Bogiem. Warto więc skorzystać z propozycji duszpasterskich, które temu służą. Wraz z nowym rokiem liturgicznym rozpoczynamy kolejny cykl programu duszpasterskiego pod hasłem „Idźcie i głoście”, którego celem podstawowym jest podjęcie działań zmierzających do ukształtowania w nas duchowości chrzcielnej, która winna się rozwijać na drodze dojrzałego życia chrześcijańskiego. Ostatni etap Programu duszpasterskiego będziemy przeżywać pod szczególnym patronatem Matki Bożej Fatimskiej, w związku z 100. rocznicą objawień. Odczytujemy ten......

czytaj więcej


19
lis 2016

W najbliższą niedzielę zaczyna się nowy rok liturgiczny. Rozpoczynamy go okresem ADWENTU, który jest przeniknięty radością oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa i przygotowuje nas do chrześcijańskiego przeżywania świąt Bożego Narodzenia. Tradycyjnie w najbliższą niedzielę pobłogosławimy opłatki na stół wigilijny, które będzie można nabywać w zakrystii. W łączności z wczorajszą ogólnopolską uroczystością w Łagiewnikach, w której wziął udział Episkopat Polski, Prezydent Rzeczypospolitej oraz polski Rząd, dzisiaj w naszej Katedrze po każdej Mszy św. dokonamy podobnego Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Dlatego za chwilę nastąpi wystawienie Najświętszego Sakramentu, przed którym każdy......

czytaj więcej


12
lis 2016

W naszej parafii przeżywamy dzisiaj wizytację kanoniczną, którą przeprowadza Ksiądz Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski. Główna Msza św. dla całej parafii, połączona ze sprawozdaniem duszpasterskim, sprawowana będzie pod przewodnictwem Ks. Biskupa o godz. 11.30. W ramach wizytacji Biskup spotka się także z Radą Duszpasterską, młodzieżą oraz członkami grup i wspólnot parafialnych oraz odbędzie indywidualne rozmowy z duszpasterzami. Dokładny plan wizytacji umieszczony jest w gablocie. Wszystkich Parafian, związanych z grupami, wspólnotami czy stowarzyszeniami katolickimi serdecznie prosimy o przybycie nie tylko na Mszę św. ale także na spotkanie Z Ks. Biskupem, zaplanowane na godz. 17.00.......

czytaj więcej


06
lis 2016

Przed nami wizytacja kanoniczna w naszej parafii, która odbędzie się w najbliższą niedzielę 13 listopada. Będzie ona przebiegała według następującego planu: 10:00 – spotkanie Księdza Biskupa z Radą Parafialną w domu parafialnym 11:30 – przywitanie kanoniczne Księdza Biskupa, sprawozdanie duszpasterskie i Eucharystia dla całej wspólnoty parafialnej. Na zakończenie Mszy św. o 11.30 ks. Biskup pobłogosławi tablicę upamiętniającą ś.p. Ks. Infułata Władysława Bochnaka 15:00 – wizyta Księdza Biskupa u jednej z rodzin naszej parafii 16:00 – spotkanie z młodzieżą parafii w domu parafialnym (sala nr 4) 17:00 – spotkanie z grupami i wspólnotami......

czytaj więcej