CHRZEST ŚWIĘTY


Charakterystyka wspólnoty


Historia

Bractwo św. Józefa zostało powołane do życia 19 marca 1669 r. w Krzeszowie przez opata Bernarda Rose i uzyskało zatwierdzenie przez papieża Klemensa IX. Zyskało popularność nie tylko w Krzeszowie i na Śląsku, ale także w Europie. Po 50 latach istnienia liczba członków sięgała 100 000 osób. Gdy Śląsk włączono do Prus, przystąpiono do likwidacji zakonów
i prześladowań katolików. W uroczystość św. Józefa dnia 19.03.1995 r. Biskup Legnicki erygował Bractwo św. Józefa z siedzibą w Krzeszowie. Św. Józef jest patronem diecezji. Opiekę duszpasterską pełni Jego Rektor ks. prałat Marian Kopko, kustosz Krzeszowskiego Sanktuarium. Pierwsza wspólnota Bractwa została ustanowiona w święto św. Józefa 19.03.1996 r. Biskup Legnicki dokonał ceremonii przyjęcia do Bractwa św. Józefa pierwszych 20 członków.

Cele

Rozwijać cześć do św. Józefa i naśladować jego życie; bronić godności człowieka i stawać
w obronie życia od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci; nieść pomoc rodzinom znajdującym się w ciężkiej sytuacji życiowej, materialnej i moralnej; wspierać Kościół
w wychowaniu dzieci i młodzieży w duchu Ewangelii, poznawać naukę społeczną Kościoła i wprowadzać ją w życie w miejscu pracy; troszczyć się o sanktuarium św. Józefa w Krzeszowie, które jest centralnym miejscem kultu Patrona Bractwa.

Katedralne Bractwo św. Józefa powstało jako pierwsze w Diecezji, po jego ponownym erygowaniu w 1996 r. Członkowie Bractwa w swoich brackich strojach biorą udział we wszystkich uroczystościach katedralnych.


Opiekun

ks. Proboszcz Robert Kristman


Przewodniczący

Bronisław Kurowski


Spotkania

Bractwo św. Józefa spotyka się w każdy 19 dzień miesiąca na Mszy św. o godz. 18.30, poprzedzonej nabożeństwem do Św. Józefa, przed Jego katedralnym wizerunkiem.


Zaproszenie

Wszystkich którzy pragną rozwijać w sobie duchowość bracką, czcząc i naśladując św. Józefa zgodnie ze statutem Bractwa, zapraszamy w szeregi brackiej wspólnoty.