CHRZEST ŚWIĘTY


Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów

Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1213

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

Msze święte z udzieleniem sakramentu chrztu świętego odbywają się w katedrze legnickiej:

 • w II Niedzielę miesiąca – godz. 10.00
 • w IV Niedzielę miesiąca – godz. 13.00

Miesiąc przed chrztem należy zgłosić się do kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania z następującymi dokumentami:

 • odpis aktu urodzenia dziecka.
 • dane personalne o rodzicach chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania)
 • zaświadczenia wydane przez proboszcza miejsca zamieszkania (nie zameldowania) rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary (zgoda na pełnienie funkcji rodzica chrzestnego – nie chodzi o świadectwo Bierzmowania)
 • zgoda na sakrament Chrztu w katedrze (dot. rodziców spoza parafii katedralnej)

Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania.

W czasie Mszy św. należy przystąpić do Komunii św. Dobrze jest ofiarować tę Komunię w intencji dziecka.

Po zgłoszeniu dziecka w kancelarii parafialnej odbywają się dwa spotkania z ks. dr Łukaszem Kutrowskim przygotowujące rodziców i chrzestnych do sakramentu Chrztu świętego.

Rodzicami chrzestnymi mogą być ci, którzy:

 • ukończyli 16 rok życia,
 • przyjęli Sakrament Pokuty, Eucharystii i Bierzmowania,
 • są praktykującymi katolikami i prowadzą życie zgodne z zasadami wiary,
 • chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego,a także ci z młodzieży, którzy nie uczęszczają na religię

SAKRAMENTY

 • BIERZMOWANIE
 • I KOMUNIA ŚWIĘTA
 • KAPŁAŃSTWO
 • MAŁŻEŃSTWO
 • POGRZEB KATOLICKI