Czuwanie nocne na Jasnej Górze


Blisko 130 pielgrzymów z różnych zakątków Diecezji Legnickiej uczestniczyło w nocnym czuwaniu u stóp Matki Bożej Królowej Polski w narodowy Sanktuarium na Jasnej Górze.


Nocne czuwanie rozpoczęliśmy od Apelu Jasnogórskiego o godz. 21.00 z udziałem pielgrzymów, którzy tego dnia nawiedzili Jasną Górę. Po opuszczeniu kaplicy przez pątników zostaliśmy we własnym gronie aby przez cała noc do godz. 4.00 móc przeżywać niezwykłe chwile wpatrując się w Cudowne Oblicze Jasnogórskiej Pani.

W naszych modlitwach wyrażaliśmy wdzięczność Bogu za 25 lecie naszej diecezji oraz za błogosławioną obecność na ziemi legnickiej przed 20 laty Św. Jana Pawła II, który umocnił nas swoim słowem i koronował cudowny wizerunek Matki Bożej Łaskawej z Krzeszowa. Naszą modlitwą ogarnialiśmy pasterza naszej diecezji Ks. Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego, wszystkich Księży Biskupów, Duchowieństwo oraz wszystkich diecezjan.

Bardzo silną grupę stanowili pielgrzymi, którzy w minionym roku o własnych siłach doszli na Jasną Górę dlatego też nie mogło zabraknąć prośby za organizatorów i pątników pieszej pielgrzymki, która w tym roku również przeżywać będzie 25-lecie swojego istnienia. Oprócz intencji diecezjalnych, każdy staną przed Maryją z historią własnego życia, z radościami i problemami dnia codziennego aby u Niej szukać ratunku i pomocy.

Mocno ufamy, że czas spędzony u tronu Maryi na długo wlał nadzieję w nasze serca i dopomoże nam wiernie wypełniać nasze życiowe powołanie.

 

udostępnij