Duch Święty w młodych sercach


Trwając w Okresie Wielkanocnym we wspólnocie parafii katedralnej przeżywaliśmy święto młodych ludzi, kótrzy przez trzy lata przygotowywali się do przyjęcie Sakramentu Bierzmowania.

Uroczystej Eucharystii przewodniczył JE Ksiądz Biskup Marek Mendyk, który został przywitany na początku Mszy świętej przez przedstawicieli wszystkich Rodziców zgromadzonej młodzieży, którzy poprosili o udzielenie sakramentu ich dzieciom. Następnie Ksiądz Proboszcz w dialogu z Księdzem Biskupem przed zgromadzonym Kościołem stwierdził gotowość młodzieży do przyjęcia tego sakramentu.

W homilii Ksiądz Biskup w sposób bezpośredni skierował swoje słowo do młodych ludzi przywołując opowieść o ojcu i jego trzech synach, których spytał o doskonałość widzenia. Ojciec zachwycił się odpowiedzią najmłodszego syna, który stwierdził, że najlepszy wzrok to ma taki człowiek, który potrafi dostrzec drugiego człowieka. Następnie Ksiądz Biskup życzył młodzieży by potrafiła dostrzegać innych wokół siebie, by dostrzegała Boga, który jest w drugim człowieku i by zawsze byli wdzięczni (całość homilii – tutaj).

Następnie młodzież wyrzekła się zła oraz wyznała swoją wiarę, by po modlitwie Księdza Biskupa nad nimi wypraszającej dary Ducha Świętego 32 młodych osób przystąpiło do Sakramentu Bierzmowania.

Na zakończenie przedstawiciele młodzieży złożyli podziękowania Rodzicom, Księdzu Biskupowi oraz innym osobom zaangażowanym w ich przygotowanie do tego ważnego dnia.

foto: Piotr Pociejkin

udostępnij