DUSZPASTERSTWO HARCERZY


Charakterystyka wspólnoty


Skauci Europy, Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” należą do europejskiego ruchu skautingu katolickiego, który powstał na początku XX wieku. Skauci czerpią również z bogatej tradycji przedwojennego harcerstwa polskiego. Ruch dostarcza młodym ludziom możliwości rozwoju osobistego w pięciu podstawowych dziedzinach: zdrowie i sprawność fizyczna, zmysł praktyczny, kształcenie charakteru, zmysł służby, życie religijne.

Przy naszej parafii spotyka się gromada chłopców (8 – 12 lat) , tzw. Wilczków – najmłodsza gałąź Skautów Europy.


Duszpasterz

ks. Marcin Delestowicz


Opiekun gromady

Sebastian Jabłoński


Spotkania

Zbiórki odbywają się w soboty o godz. 9:30


Zaproszenie

Zapraszamy wszystkich chłopców w wieku 8-12 lat do dołączenia do naszej gromady.