SŁUŻBA LITURGICZNA


TYGODNIOWA SŁUŻBA BOŻA


6:30

12:00

18:30

Szymon Wojtyczka

Ignacy Gawor

Dawid Wojtyczka

6:30

12:00

18:30

Adam Pyziński

Marcin Bojanowski

Aleksander Kozioł

Eryk Kozioł

6:30

12:00

18:30

Michał Kloc

Antoni Pociejkin

Miłosz Malczewski

Ignacy Gawor

6:30

12:00

18:30

Łukasz Rakicki

Michał Szecówka

Szymon Basiusra

6:30

12:00

18:30

Michał Kloc

Antoni Pociejkin

Szymon Wojtyczka

Marek Rytwiński

Maciej Rytwiński

9:00

Paweł Nazarow

Łukasz Rakicki

12:00

Marek Rytwiński

Maciej Rytwiński

Michał Szecówka

Miłosz Malczewski

18:30

Szymon Basiusra


NIEDZIELNA SŁUŻBA BOŻA


Łukasz Rakicki

Adam Pyziński

Paweł Nazarow

Miłosz Malczewski

Ignacy Gawor

Michał Kloc

Antoni Pociejkin

Michał Szecówka

Szymon Basiusra

Nikodem Kruczek

Marcin Bojanowski

Aleksander Kozioł

Eryk Kozioł

Szymon Wojtyczka

Marek Rytwiński

Maciej Rytwiński

Dawid Wojtyczka