Eucharystyczne spotkanie z Rodzinami – wizytacja kanoniczna 2022


Program wizytacji kanonicznej Biskupa Legnickiego o godz. 11.30 zawierał spotkanie z Rodzinami zamieszkującymi teren naszej parafii. Nastąpiło to podczas Eucharystii, która co tydzień jest przeznaczona w sposób szczególny dla Rodzin z dziećmi.

Mszy świętej przewodniczył ks. prałat Robert Kristman, proboszcz katedry. Ksiądz Biskup uczestniczył w procesji wejścia i na początku został przywitany przez jedną z młodych rodzin naszej parafii, która w słowach skierowanych do Księdza Biskupa podkreślali, że witają go z największym skarbem jaki posiadają i trzymają go teraz na rękach, którym jest ich maleńki synek. W dalszym słowach zwracali się do Księdza Biskupa – „Ojcze” prosząc, by podczas tej wizytacji był dla nich jak ojciec tej rodziny parafialnej i by dawał rady podczas głoszenia słowa na ich codzienne, rodzinne życie. 

W słowach homilii Ksiądz Biskup rozwinął rozumienie i piękno rodziny we współczesnym świecie, ale również w tworzeniu parafii. Nawiązał także do tego co dzieje za naszą wschodnią granicą, na Ukrainie i podkreślał, by powracały do nasz jak echo słowa św. Pawła z listu do Rzymian: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!” (Rz 12, 21).

 

GALERIA ZDJĘĆ

 Eucharystyczne spotkanie z Rodzinami - wizytacja kanoniczna 2022

udostępnij