Fatimskie Misje Święte zakończone


Osiem pełnych dni trwaliśmy w parafii katedralnej na słuchaniu słowa Bożego oraz intensywnej modlitwie podczas Fatimskich Misji Świętych, który zostały zakończone 14 maja podczas Mszy świętej o godz. 13.00.

Eucharystii przewodniczył Ksiądz Prałat Robert Kristman, proboszcz katedry, który na podsumowując przeżyty czas ćwiczeń duchowych podziękował zarówno ks. Tomaszowi Borowskiemu SAC, który każdego dnia spotykał się z uczestnikami misji podczas południowej i wieczornej Eucharystii; każdego dnia prowadził różaniec fatimski połączony z apelem, jak również dodatkowe spotkania przeznaczone dla dzieci i młodzieży. Ksiądz Proboszcz słowa podziękowania skierował również ku ks. Krzysztofowi Czapli SAC, który podczas uroczystej Mszy świętej pod przewodnictwem Biskupa Legnickiego w 100. rocznicę objawień fatimskich wygłosił homilię.

Według tradycji przeżywanych misji świętych w parafii na ich zakończenie został poświęcony krzyż znajdujący się w przedsionku głównego wyjścia z katedry na którym została przyczepiona pamiątkowa tabliczka, który w swej treści zawiera daty oraz prowadzących misje święte. Po błogosławieństwie każdy z uczestniczących wychodząc z katedry oddawał cześć krzyżowi poprzez który została pokonana śmierć i grzech.

udostępnij