FATIMSKIE MISJE ŚWIĘTE


List misjonarza do parafian!


Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Ave Maria!

                  Umiłowani przez Boga i Maryję Niepokalaną, Siostry i Bracia

                  Parafii p.w. świętych Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy!

 

Z woli miłosiernego i dobrego Boga w Trójcy Przenajświętszej i na zaproszenie czcigodnego Księdza Proboszcza Roberta pragnę przyjechać do Was, by wspólnie przeżywać Misje Święte Fatimskie. Wydarzenie to będzie miało miejsce za miesiąc, w dniach od 07 do 14 maja 2017 roku, ale już teraz zwracam się do Was za pośrednictwem tego listu, by zachęcić całą Wspólnotę Parafialną do rozpoczęcia przygotowań do tego religijnego wydarzenia.

Misje Święte Fatimskie to czas szczególnego działania Ducha Świętego i Matki Bożej Niepokalanej Różańcowej! To czas odnowienia i pogłębienia osobistej relacji z Bogiem – komunii z Bogiem, dzięki Maryi. To spotkanie z żywym Chrystusem, który chce być dla każdego z nas Drogą, Prawdą i Życiem. Spotkanie to dokonuje się najpełniej poprzez Sakramenty Święte przyjmowane z głęboką wiarą i umocnione Słowem Bożym.

Odnowa życia religijno-moralnego i spojrzenie z nadzieją w przyszłość wymaga zawsze oczyszczenia własnego sumienia w źródle Bożego przebaczenia, Bożego Miłosierdzia. Już teraz bardzo serdecznie zapraszam Wszystkich Was na tę ucztę łaski i miłosierdzia!

Do dobrego i owocnego przeżycia czasu Misji potrzebna jest przede wszystkim Wasza, droga Siostro i drogi Bracie w Chrystusie, obecność i zaangażowanie. Zachęcam Was, byście podjęli trud oddalenia od siebie tego, co może przeszkodzić w spotkaniu z Bogiem poprzez Matkę Bożą lub bardzo je utrudnić. Dlatego może warto już dzisiaj pomyśleć o tym, jak zagospodarować czas, by go nie zabrakło podczas misyjnych dni? Co zrobić, by nie tylko samemu, ale całą rodziną gorliwie skorzystać z tego wielkiego Bożego daru, jakim są Misje Parafialne Fatimskie? Zatrzymajmy się na chwilę dla Boga i Maryi! Odetchnijmy duchową atmosferą i Bożą miłością, abyśmy nie zatracili się w pogoni zaspakajania potrzeb życia codziennego.

Jako ludzie przeżywający swoją wiarę w sposób świadomy, zadbajmy również o to, aby razem z nami mogli przybyć inni: znajomi, sąsiedzi, ludzie chorzy i zagubieni, jednym słowem – Wszyscy potrzebujący pociechy i zbawienia. Waszej szczególnej trosce i modlitwie – szczególnie Różańcowej –  powierzam tych spośród Was, którzy uważają, że Bóg, Kościół i ten święty czas Misji nie są im do niczego potrzebne. Proszę  Was, nie zostawiajcie ich samych sobie! Ten czas, który nam pozostał do rozpoczęcia Misji Świętych Fatimskich, wykorzystajmy na modlitwę za nich, modlitwę indywidualną, w rodzinach i w gronie parafialnym. Prośmy Ducha Świętego, by wlał w ich serca pragnienie nieba i rozpalił Miłością, tą Miłością, która pochodzi od samego Boga i potrafi obudzić nawet najbardziej obojętnego człowieka, by Niepokalana Maryja wyprosiła u Syna swego nieskończenie wiele łask. Dokonamy wiele na rzecz Misji Świętych, jeśli tylko pokonamy lęk, wstyd i nieśmiałość, a wzbudzimy w sobie odwagę mówienia o Misjach i zapraszania niezdecydowanych.

Proszę również, byście w modlitwach nie zapomnieli o mnie, misjonarzu pallotynie, bym się stał jak najlepszym narzędziem Jego Boskiej woli przekazywanej w głoszonym Słowie Bożym, w głoszonym Orędziu Matki Bożej Różańcowej z Fatimy.

W intencji Wszystkich ofiarujmy swoje krzyże i cierpienia, dobrowolne umartwienia, radości i smutki. Nie pójdzie to na marne, bo wraz z Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym i Maryją Matką Boga i Kościoła odniesiemy duchowe zwycięstwo!

Zapraszając Wszystkich do wzięcia czynnego udziału w przygotowaniach do Misji Świętych, a później w nich samych, zapewniam o mojej modlitwie za Was i polecam Was Najświętszemu Sercu Jezusa, opiece Najświętszej Maryi Panny Różańcowej Fatimskiej oraz wstawiennictwu świętych Apostołów Piotrowi i Pawłowi.

 

 Z pozdrowieniem w Chrystusie Zbawicielu,  Zapewniający o modlitwie

ks. Tomasz Borowski SAC – pallotyn, rekolekcjonista

 

Warszawa, kwiecień AD 2017                         

Nasi misjonarze

ks. Tomasz Borowski SAC

ks. Krzysztof Czapla SAC


Polecamy modlitwie wszystkich naszych Parafian ojców misjonarzy.