FATIMSKIE MISJE ŚWIĘTE


List Księdza Proboszcza


Drodzy Mieszkańcy Legnicy, Drodzy Parafianie !

Dnia 13 maja mija 100 lat od pierwszego objawienia się Matki Bożej, trojgu dzieciom w Fatimie. Podczas tych kilku spotkań Maryja przekazała światu niezmierne ważne przesłanie. I nie chodzi tu jedynie o tzw. tajemnice fatimskie, lecz o fundamentalne treści samego Orędzia. Czego zatem wymaga od nas Matka Boża, której głos usłyszał świat w Fatimie?

Zauważmy! Objawienia w Fatimie mają miejsce w czasie, kiedy trwa I wojna światowa, niemal natychmiast po ich zakończeniu wybucha rewolucja komunistyczna, później zaś świat doświadcza cierpień II wojny światowej. Maryja w Fatimie wskazuje, że to cierpienie świata jest skutkiem odwrócenia się ludzkości od Boga. Dziś wyraźnie okazuje się, że zagrożenie to trwa nadal i współczesny człowiek nadal ponosi tragiczne konsekwencje grzechu. Nie trzeba tego nikomu udowadniać, bo informacje jakie docierają do nas z różnych stron świata, są bardzo niepokojące. Maryja podaje nam oręż, który może pokonać zło w samym jego zarodku. Co to za oręż ? I co jest istotą Fatimskiego Przesłania? To właśnie główny temat MISJI ŚWIĘTYCH, które odbędą się w Katedrze od 7 do 14 maja 2017 r.

Misje to szczególne wezwanie Bożego Słowa do nawrócenia, do uporządkowania życia, ale też jest to okazja by uchwycić się pomocnej dłoni Boga w naszych codziennych życiowych problemach. To kolejna szansa jaką daje nam Bóg, by mocą Słowa Bożego, wyzwolić się od zagrożenia i zła. Czas zatem powiedzieć prawdę o Fatimie, której centrum nie stanowi sensacja, czy apokaliptyczne proroctwa, lecz Serce Maryi „zatroskane o wieczne zbawienie wszystkich ludzi” – jak powiedział św. Jan Paweł II na Krzeptówkach (1997).

Zatem pod szczególnym orędownictwem Maryi, spróbujmy otworzyć serca na Słowo Boga, które będzie głoszone w czasie Misji.

Misje poprowadzą Księża Pallotyni: ks. Tomasz Borowski i ks. Krzysztof Czapla, dyrektor Sekretariatu Fatimskiego.

Serdecznie zapraszam wszystkich: i tych, którzy regularnie praktykują, ale także tych, których wiara nieco osłabła, oraz tych, którzy zagubili drogę do Boga. MISJE, to kolejna szansa, by doświadczyć Miłosierdzia Bożego. Nie warto tej szansy zmarnować. Nie wiem w jaki sposób dotarł do Ciebie ten list, ale jeżeli go czytasz, to wiedz, że serdecznie się za Ciebie modlę, kimkolwiek jesteś i serdecznie Cię zapraszam.

ks. Robert Kristman, proboszcz Katedry

Nasi misjonarze

ks. Tomasz Borowski SAC

ks. Krzysztof Czapla SAC


Polecamy modlitwie wszystkich naszych Parafian ojców misjonarzy.