Ignacy Gawor naszym nowym ceremoniarzem!

Ignacy Gawor naszym nowym ceremoniarzem!

Podczas sobotniej Eucharystii Biskup Legnicki Andrzej Siemieniewski ustanowił dla diecezji nowych ceremoniarzy wśród, których znalazł się nasz lektor.

Ignacy Gawor wraz z pozostałymi lektorami z parafii całej diecezji legnickiej przez ostatni rok przygotowywał się do pełnienia funkcji ceremoniarza. Raz w miesiącu odbywały się spotkania wszystkich kandydatów w Legnicy pod opieką diecezjalnego duszpasterza Służby Liturgicznej ks. Mateusza Rycka oraz ks. Mateusza Maleńczuka, gdzie poznawali nowe zadanie jakie będą dla nich wyzwaniem w pełnieniu funkcji ceremoniarskich.

Podczas uroczystej Eucharystii ks. Mateusz przedstawił z imienia i nazwiska każdego z kandydatów Biskupowi Legnickiemu, który po zakończonej liturgii każdemu z nich nałożył „krzyż papieski” na czerwonym sznurku, który stanie się wizualnie znakiem rozpoznawczym nowych ceremoniarzy w ich własnych parafiach.

Stając wobec Księdza Biskupa nowi ceremoniarze przyrzekali:

Dziękując Chrystusowi Panu za łaskę powołania do służby liturgicznej przyrzekam święte czynności ceremoniarza wypełniać pobożnie, gorliwie i radośnie, na chwałę Bożą i dla dobra wspólnoty parafialnej. Ponadto przyrzekam  troszczyć się o stan łaski Bożej w mojej duszy,  a także żyć według głoszonego słowa Bożego.
Święty Dominiku Savio módl się za nami.

Życzymy Ignacemu potrzebnych łask Bożych w wykonywaniu posługi ceremoniarza w naszej katedrze dziękując za dotychczasową gorliwą służbę lektorską.

 

foto: Piotr Pociejkin

 

 

 

 

udostępnij