Inauguracja Chóru Katedralnego Diecezji Legnickiej


W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, 8 grudnia br. odbyła się uroczysta inauguracja Chóru Katedralnego Diecezji Legnickiej. Z woli Księdza Biskupa Legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego pierwszym dyrygentem oraz kantorem katedry legnickiej został ks. Łukasz Kutrowski, wikariusz parafii katedralnej.

Ponad rok temu, w październiku 2017 roku, rozpoczęły się pierwsze przesłuchania i nabory, do których przybywali nowi członkowie nie tylko z terenów parafii katedralnej, ale także z Legnicy i okolicznych miejscowości. Konstytuujący się do tej pory chór nawiązał współpracę z chórem Wyższego Seminarium Duchownego, dzięki czemu na większe uroczystości kościelne udało się stworzyć pełny, czterogłosowy zespół śpiewaczy. Od grudnia 2017 roku do czerwca br. chóry te posługiwały podczas Mszy św., którym przewodniczył Biskup Legnicki, a także podczas uroczystości parafialnych. Do najważniejszych należy zaliczyć: Święte Triduum Paschalne, święcenia diakonatu i prezbiteratu oraz uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa.

Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi dobrej woli udało się rozsławić dobre imię tworzącego się zespołu, co zaowocowało nowymi jego członkami. W tym miejscu serdeczne podziękowania należą się naszym pasterzom: Biskupowi Zbigniewowi Kiernikowskiemu, Biskupowi Pomocniczemu Markowi Mendykowi i Biskupowi Seniorowi Stefanowi Cichemu za wspieranie dzieła i mobilizowanie do dalszego rozwoju. Za życzliwość i wsparcie dziękujemy ks. Prałatowi Robertowi Kristmanowi, proboszczowi parafii katedralnej, pod którego kuratelą ten chór zaczął powstawać. Współpraca z chórem kleryckim nie byłaby możliwa bez zgody i pomocy ks. rektora Piotra Kota i wszystkich przełożonych legnickiego Domu Ziarna. W tworzenie muzyki z chórem katedralnym włączył się niewątpliwie organista katedry legnickiej p. Daniel Dziuda. Podziękowania kierujemy ponadto w stronę wielu księży i osób świeckich, którzy dobrym, słowem czy gestem wspierają to dzieło.

Niewątpliwie Chór Katedralny Diecezji Legnickiej wpisuje się w wielowiekową tradycję Kościoła Rzymskiego, która przypomina o istnieniu i działalności zespołów śpiewaczych przy katedrach. Ponadto jego powstanie stanowi także swego rodzaju kontynuację zwyczajów muzycznych, kultywowanych przy kościele św. Piotra i Pawła w Legnicy już od czasów średniowiecza. Współcześnie oprócz chóru parafialnego, który działał w legnickiej farze za czasów śp. ks. Tadeusza Łączyńskiego, czy też współcześnie działającego zespołu wokalnego Cantus mirabilis, bądź też chóru kleryckiego, chór katedralny pragnie przyczyniać się do przymnażania chwały Bożej i umacniania wiary przez piękno śpiewu liturgicznego.

Pragniemy zatem, by lepiej spełnić Bożą wolę, powierzyć się Matce Bożej Niepokalanej i na niej wesprzeć swoją krótką historię, teraźniejszość i przyszłość. Ta, która zrodziła Słowo życia niech nas wspomaga w odkrywaniu piękna tego Słowa i ucieleśnianiu Go poprzez muzykę w swoim życiu.

Na koniec jeszcze, żeby tradycji stało się zadość, zapraszamy wszystkich chętnych i wrażliwych na piękno muzyki w kościele, do współpracy z nami. Odnaleźć nas można na facebook.com/ChorKatedryLegnickiej oraz przez kontakt mailowy: chorkatedrylegnickiej@gmail.com.

 

foto: ks. Waldemar Wesołowski

udostępnij