Informacje dotyczące duszpasterstwa w katedrze w czasie trwania pandemii

Informacje dotyczące duszpasterstwa w katedrze w czasie trwania pandemii

W odniesieniu do obowiązujących przepisów ogólnopolskich i zarządzenia Biskupa Legnickiego podajemy następujące informacje dotyczące duszpasterstwa w Katedrze i parafii katedralnej w czasie trwania pandemii.

***

UDZIAŁ W LITRUGII:

1. Jednorazowo, podczas sprawowanej liturgii w Katedrze może przebywać 120 osób. (powierzchnia użytkowa Katedry wynosi 1800 m²).

2. Uczestników liturgii obowiązuje zakrywanie maseczką ust i nosa. Z tego obowiązku zwolnieni są posługujący kapłani oraz organista.

3. W ławkach zajmujemy jedynie wolne miejsca, oznaczone białym kwadratem, także na obu balkonach.

4. Po liturgii Katedrę opuszczamy sukcesywnie, zachowując między sobą odległość 2 m.

5. Możliwy jest udział służby liturgicznej przy ołtarzu; ministranci poniżej 18 roku życia muszą mieć pisemną zgodę rodziców; służba liturgiczna zobowiązana jest do zakrywania ust i nosa.

***

ZASADY PRZY PRZYJMOWANIU KOMUNII ŚWIĘTEJ: 

1. Komunię św. można przyjmować tradycyjnie „do ust” lub „na rękę”; decyduje o tym przyjmujący Ciało Pańskie.

2. Do Komunii św. przystępujemy w jednym rzędzie, zachowując bezpieczną odległość.

3. W wypadku jednego kapłana komunikującego najpierw przystępują ci, którzy przyjmują Ciało Pańskie” na rękę”, a po nich pozostali

4. W wypadku dwóch komunikujących kapłanów Komunię św. „na rękę” wierni przyjmują w nawie bocznej, przed tabernakulum, natomiast do ust Komunia św. będzie rozdzielana w nawie głównej.

5. Przyjmując Komunię na rękę, wyciągamy dłonie w kierunku kapłana, składając lewą na prawą i po otrzymaniu Ciała Pańskiego spożywamy Je przy kapłanie.

6. Tuż przed przyjęciem Komunii św. odsuwamy maseczkę zdejmując ją z jednego ucha, nie dotykając ręką zewnętrznej części maseczki; po przyjęciu zakładamy maseczkę ponownie.

***

SAKRAMENT POJEDNANIA

1. Od dzisiaj podczas Mszy św. będzie dyżur spowiednika.

2. Spowiadać się można w kaplicy adoracji, która na czas pandemii będzie kaplicą pojednania

3. Penitenci pragnący się wyspowiadać wchodzą pojedynczo do kaplicy, a na zewnątrz nie tworzą kolejki do spowiedzi.

4. Penitenta i spowiednika obowiązuje zakładanie maseczki chroniącej usta i nos.

***

INNE SAKRAMENTY

 

1. Chrztu udzielamy dzieciom po Mszy św. w niedzielę, z zachowaniem obowiązujących zasad, po wcześniejszym załatwieniu wszelkich formalności w kancelarii i ustaleniu terminu.

2. Udzielanie sakramentu bierzmowania jest zawieszone do odwołania

3. Zbiorowa uroczystość Pierwszej Komunii św. odbędzie się w Katedrze we wrześniu, jeżeli nie zmienią się przepisy dotyczące zgromadzeń religijnych; istnieje możliwość udzielania I Komunii św. dzieciom indywidualnie, w tym wypadku należy to ściśle uzgodnić z księdzem

4. Małżeństwa błogosławimy zgodnie ze zgłoszonymi terminami, po spełnieniu wszelkich przepisów prawnych i zachowaniem obowiązujących zasad

***

DUSZPASTERSTWO CHORYCH W DOMACH

1. Do domu (z zachowaniem szczególnych przepisów bezpieczeństwa) kapłan udaje się jedynie w wypadku zagrożenia życia lub na wyraźną prośbę chorego, który ma szczególnie wielkie pragnienie wizyty sakramentalnej.

2. Zgłoszenia przyjmujemy w zakrystii lub telefonicznie pod numerem 500 245 557

***

POGRZEBY

1. Mszę św. za zmarłego sprawujemy w Katedrze w dniu pogrzebu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z rodziną (nie ma możliwości Mszy św. w kaplicy cmentarnej)

2. Udział w pogrzebie regulowany jest przepisami obowiązującymi w wypadku zgromadzeń religijnych oraz zarządu cmentarza

***

DODATKOWE INFORMACJE

 

1. Msze św. w niedziele i dni powszednie sprawujemy w Katedrze według dotychczasowego porządku

2. Powracamy do sprawowania w Katedrze wszystkich nabożeństw poza Mszą św., z zachowaniem obowiązujących zasad

3. W kancelarii parafialnej przyjmujemy petentów po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty (tel. 500 245 557) lub zgłoszeniu w zakrystii

4. Odwołane są wszelkie spotkania formacyjne oraz spotkania wspólnot parafialnych.

5. Pozostawiamy transmisję internetową codziennego różańca o godz. 20.30.z naszej kaplicy domowej w intencji o ustanie pandemii (katedra.legnica.pl ).

6. Istnieje także możliwość uczestniczenia we Mszy św. przez transmisję internetową („na żywo”), ponieważ pozostaje w mocy dyspensa w tym względzie; jednocześnie dołączamy apel Papieża Franciszka, byśmy pamiętali, że „Kościół i sakramenty to coś konkretnego, a nie rzeczywistość wirtualna”. Przypominamy, że wszystkie Msze św. i nabożeństwa transmitowane są z Katedry codziennie (w niedzielę i dni powszednie) drogą internetową.

7. Tak jak wszystkich, nasza parafię dotknął także kryzys finansowy. Serdecznie dziękujemy za ofiary wpłacane na konto parafialne oraz przekazywane indywidualnie. Ofiarę można także składać do koszyka przy wyjściu z Katedry po Mszy św. lub do koszyka znajdującego się na pierwszym stopniu wejścia do prezbiterium. Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie.

 

udostępnij