PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA


Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego

Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1324

PRZYGOTOWANIE

Pierwsza Spowiedź i Komunia Św. dzieci w naszej Parafii odbywa się w klasie trzeciej szkoły podstawowej. Termin ustalany jest w porozumieniu z rodzicami na spotkaniu organizacyjnym.

Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej rozpoczyna się w PIERWSZEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ i trwa trzy lata.

Przygotowanie do przyjęcia Pierwszej Komunii św. odbywa się poprzez udział w katechizacji szkolnej oraz w ramach dodatkowych spotkań odbywających się przy parafii.

Rodziców wraz z dziećmi zachęcam do uczestniczenia, przez cały rok w niedzielnej Mszy św. o godz.11.30 w czasie której, kierowane jest specjalne słowo do dzieci.

KSIĄDZ ODPOWIEDZIALNY ZA PRZYGOTOWANIE DZIECI:

ks. Mateusz Maleńczuk
tel. +48-500-245-557

FORMULARZ ZAPISU DZIECI DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ 2023

>> kliknij tutaj <<

SAKRAMENTY