PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA


Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego

Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1324

PRZYGOTOWANIE

  • Pierwsza Spowiedź i Komunia Św. dzieci w naszej Parafii odbywa się w klasie trzeciej szkoły podstawowej. Termin ustalany jest w porozumieniu z rodzicami na spotkaniu organizacyjnym.
  • Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej rozpoczyna się w PIERWSZEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ i trwa trzy lata.
  • Przygotowanie do przyjęcia Pierwszej Komunii św. odbywa się poprzez udział w katechizacji szkolnej oraz w ramach dodatkowych spotkań odbywających się przy parafii.
  • Rodziców wraz z dziećmi zachęcam do uczestniczenia, przez cały rok w niedzielnej Mszy św. o godz.11.30 w czasie której, kierowane jest specjalne słowo do dzieci.

KSIĄDZ ODPOWIEDZIALNY ZA PRZYGOTOWANIE DZIECI:

ks. Mateusz Rycek
tel. +48-500-245-557
e-mail: mateusz@katedra.legnica.pl

SAKRAMENTY