Koncert „Muzyka w Boże Ciało” [FILM]


Panie dzień się nachyla
Panie pozostań z nami
On podniósł chleb i łamał
Najświętszymi rękami.
Nie w chmurach, nie w obłoku
Lecz tu, gdzie ziemska glina
Jasność wytrysła w mroku
Z daru chleba i wina

Tymi słowami wiersza Anny Kamieńskiej rozpoczął się w katedrze legnickiej 20 czerwca 2019 roku koncert muzyki klasycznej zatytułowany „Muzyka w Boże Ciało”. I taki też był zamysł, żeby uczcić Chrystusa obecnego pod postaciami eucharystycznymi poprzez udział w południowej procesji ulicami naszego miasta, wieńcząc tę publiczną adorację Boga kontemplowaniem Jego piękna poprzez muzykę. Niezwykle donośnie wybrzmiały pierwsze dźwięki fortepianu w gotyckiej katedrze św. Piotra i Pawła w Legnicy, kiedy usłyszeliśmy pierwszy utwór, Mazurek Es-dur op. 23Józefa Wieniawskiego. W poszczególnych częściach koncertu wszyscy uczestnicy mogli rozważać różnorodność tematyczną utworów muzyki fortepianowej. Począwszy od modlitewnych uniesień duszy, poprzez niezwykle emocjonalne i obrazowe melodie dzieł romantycznych, po ekspresję i heroizm, każdy doświadczył bogactwa rzeczywistości, jaką jest muzyka.

Gros utworów, tworzących wieczorne spotkanie z „Muzyką w Boże Ciało”, stanowiły dzieła polskich kompozytorów, głównie epoki romantyzmu. Nie zabrakło także współczesnych twórców. Należy wśród nich wymienić wspomnianego już Józefa Wieniawskiego, Stanisława Moniuszkę, którego pamięć uczciliśmy w 200 rocznicę jego urodzin. Nie sposób było pominąć największego z polskich pianistów i kompozytorów Fryderyka Chopina. To właśnie jego heroiczny Polonez As-dur op. 53oraz niezwykle śpiewna i wzruszająca Etiuda E-dur op. 10 nr 3stanowiły swego rodzaju filary całego koncertu. Chopin jest po dziś dzień tak wielkim, cenionym i chyba jeszcze nie do końca odkrytym kompozytorem, że wielu innych muzyków usiłuje go naśladować, bądź inspirować się jego dziełami. Takiego typu muzyka zabrzmiała również w naszej katedrze, a jej twórcami byli: Henryk Melcer-Szczawiński, Leopold Godowski i ponownie Józef Wieniawski.

 

 

„Muzyka w Boże Ciało” była spotkaniem nie tylko z bogactwem tonów i melodii fortepianowych. To ponadto śpiew solowy. I tu zabrzmiały piękne, jakże przepełnione polskim duchem pieśni Stanisława Moniuszki, Michała Świerzyńskiego, Stanisława Wiechowicza, czy też Mieczysława Karłowicza. Niektóre z nich były prawykonaniem. Nie zabrakło także współczesnej muzyki wokalno-instrumentalnej Ignacego Jana Paderewskiego, Stanisława Nawrockiego, Edwarda Pałłasza i Wojciecha Kilara.

Niezwykłe spotkanie z Bogiem, poprzez muzykę w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, było możliwe dzięki artystkom – wykonawczyniom całego koncertu. Przy fortepianie zasiadła prof. Agnieszka Schulz-Brzyska, zaś utwory wokalne wykonała prof. Iwona Sawulska. Obie mistrzynie przybyły do nas z Lublina, gdzie prowadzą aktywną działalność artystyczno-pedagogiczno-koncertową. Całość koncertu poprowadził ks. Łukasz Kutrowski, który wprowadzał słuchaczy w klimat poszczególnych części muzycznego spotkania.

Wielkie podziękowania należą się artystkom za trud ciężkiej pracy, związanej z przygotowaniem i wykonaniem koncertu. Dziękujemy Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Zbigniewowi Kiernikowskiemu za objęcie Patronatem Honorowym niniejszego przedsięwzięcia. Sponsorom i ofiarodawcom, bez pomocy których koncert nie mógłby się odbyć w tak uroczystej formie, składamy serdeczne Bóg zapłać. Słowa szacunku skierować należy w stronę gospodarza miejsca, ks. prał. Roberta Kristmana, proboszcza parafii katedralnej. Dziękujemy wreszcie wszystkim słuchaczom, którzy licznie wypełnili legnicką katedrę.

Już dziś rodzą się nowe pomysły. Zatem zapraszamy wszystkich melomanów na kolejne spotkania z muzyką w naszej legnickiej katedrze.

 

 

 

udostępnij