MAŁŻEŃSTWO


Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu

Katechizm Kościoła Katolickiego 1601

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

  • zgoda na Sakrament Małżeństwa w katedrze (dot. jeżeli dwoje narzeczonych są spoza parafii katedralnej).
  • aktualna metryka chrztu (tzn. wydana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ślubu)
  • świadectwo Bierzmowania (w przypadku, gdy nie ma adnotacji na metryce chrztu)
  • zaświadczenia z USC (w przypadku ślubu konkordatowego; wydana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ślubu).
  • akt ślubu cywilnego (w przypadku, gdy narzeczeni wcześniej zawarli ślub cywilny).
  • świadectwo katechizacji z ostatniej klasy szkoły średniej (ksero).
  • dyplom ukończenia katechezy przedmałżeńskiej (tzw. kursy przedmałżeńskie).
  • dane świadków ślubu (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania).
  • zaświadczenie z Poradni Rodzinnej.
  • dowody osobiste.

Do kancelarii parafialnej narzeczeni zgłaszają się z kompletem dokumentów 3 miesiące przed ślubem.

NALEŻY WCZEŚNIEJ UMÓWIĆ SIĘ TELEFONICZNIE NA SPISANIE PROTOKOŁU Z KSIĘDZEM PROBOSZCZEM ROBERTEM KRISTMANEM: +48-500-245-557

 

ORGANISTA – p. Daniel Dziuda – tel. +48-517-127-047
(należy się z nim skontaktować i omówić sprawy dot. muzyki podczas uroczystości)

DEKORACJE – ks. Mateusz Rycek – tel. +48-513-982-146
(należy z księdzem ustalić kwestie dekoracji, kwiatów itp.)

SAKRAMENTY