Michał Hopej naszym nowym ceremoniarzem!


Podczas sobotniej Eucharystii Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski ustanowił dla diecezji nowych ceremoniarzy wśród, których znalazł się nasz lektor.

Michał Hopej wraz z pozostałymi 54 lektorami z parafii całej diecezji legnickiej przez ostatni rok przygotowywał się do pełnienia funkcji ceremoniarza. Raz w miesiącu odbywały się zjazdy wszystkich kandydatów w Legnicy pod opieką diecezjalnego duszpasterza Służby Liturgicznej ks. Mateusza Rycka, gdzie poznawali nowe zadanie jakie będą dla nich wyzwaniem w pełnieniu funkcji ceremoniarskich.

Podczas uroczystej Eucharystii ks. Mateusz przedstawił z imienia i nazwiska każdego z kandydatów Biskupowi Legnickiemu, który po zakończonej liturgii każdemu z nich nałożył „krzyż papieski” na czerwonym sznurku, który stanie się wizualnie znakiem rozpoznawczym nowych ceremoniarzy w ich własnych parafiach.

Stając wobec Księdza Biskupa 55 nowych ceremoniarzy przyrzekało:

Dziękując Chrystusowi Panu za łaskę powołania do służby liturgicznej przyrzekam święte czynności ceremoniarza wypełniać pobożnie, gorliwie i radośnie, na chwałę Bożą i dla dobra wspólnoty parafialnej. Ponadto przyrzekam  troszczyć się o stan łaski Bożej w mojej duszy,  a także żyć według głoszonego słowa Bożego.
Święty Dominiku Savio módl się za nami.

Życzymy Michałowi potrzebnych łask Bożych w wykonywaniu posługi ceremoniarza w naszej katedrze dziękując za dotychczasową gorliwą służbę lektorską.

 

foto: Piotr Pociejkin

 

 

 

udostępnij