Msza Święta Krzyżma


Liczni prezbiterzy odnowili swoje przyrzeczenia kapłańskie. Biskup legnicki Andrzej Siemieniewski poświęcił oleje.

Przed południem w Wielki Czwartek w legnickiej katedrze pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła licznie zgromadzili się kapłani z całej diecezji legnickiej. Liturgia ta zwana jest Mszą Świętą Krzyżma, gdyż wówczas główny celebrans święci oleje krzyżma, chorych oraz katechumenów.

Wielkoczwartkowa Eucharystia jest też okazją do odnowienia przyrzeczeń kapłańskich przez wszystkich zgromadzonych prezbiterów, gdyż jest ona pamiątką ustanowienia przez Jezusa sakramentu kapłaństwa.

– Punktem wyjścia prezbiteratu i pasterzowania jest Wieczernik. To tam, jak mówi słowo Boże, wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. W tym samym miejscu, w którym usłyszeli „To czyńcie na moją pamiątkę”. Tu także usłyszeli „Przekazuję wam Królestwo”. W Wielki Czwartek właśnie ponownie wchodzimy duchowo do Wieczernika. Nie wyjedźmy z niego przed czasem, zanim nie zrozumiemy, jak wielki dar, powołanie otrzymaliśmy, jak trudne zadanie zostało nam powierzone.

Bo w Wieczerniku mają swój początek największe dary dla Kościoła. Tam Jezus Chrystus ustanowił Eucharystię. Tam ma swoje źródło sakrament kapłaństwa, proroczego posługiwania prezbiterów. Tam kilka dni później Jezus powiedział do apostołów „pokój wam” i dał im dar odpuszczania grzechów. A potem właśnie w Wieczerniku została nam ukazana macierzyńska moc wstawiennictwa Maryi. Tam też rozpoczęła się sukcesja od św. Piotra. Również w Wieczerniku Duch Święty zstąpił ze swoimi charyzmatami i dał władzę zwiastowania Ewangelii z kerygmatyczną mocą. To było 7 darów Ducha, które Bóg związał z „salą na górze” – mówił biskup legnicki Andrzej Siemieniewski.

udostępnij