Nasi lektorzy – ceremoniarzami


Podczas piątkowej Eucharystii Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski ustanowił dla diecezji nowych 84 ceremoniarzy wśród, których znaleźli się dwa katedralni lektorzy.

Antoni Pociejkin oraz Michał Kloc wraz z pozostałymi 82 lektorami z parafii całej diecezji legnickiej przez ostatni rok przygotowywali się do pełnienia funkcji ceremoniarzy. Raz w miesiącu odbywały się zjazdy wszystkich kandydatów we Lwówku Śląskim pod opieką diecezjalnego duszpasterza Służby Liturgicznej ks. Przemysława Durkalca, gdzie poznawali nowe zadanie jakie będą dla nich wyzwaniem w pełnieniu funkcji ceremoniarskich.

Podczas uroczystej Eucharystii ks. Przemysław przedstawił z imienia i nazwiska każdego z kandydatów Biskupowi Legnickiemu, który po odmówieniu błogosławieństwa nad przyszłymi ceremoniarzami każdemu z nich nałożył „krzyż papieski” na czerwonym sznurku, który stanie się wizualnie znakiem rozpocznawczym nowych ceremoniarzy w ich własnych parafiach.

Stając wobec Księdza Biskupa 84 nowych ceremoniarzy przyrzekało:

Dziękując Chrystusowi Panu za łaskę powołania do służby liturgicznej przyrzekam święte czynności ceremoniarza wypełniać pobożnie, gorliwie i radośnie, na chwałę Bożą i dla dobra wspólnoty parafialnej. Ponadto przyrzekam  troszczyć się o stan łaski Bożej w mojej duszy,  a także żyć według głoszonego słowa Bożego.
Święty Dominiku Savio módl się za nami.

Życzymy Antoniemu i Michałowi potrzebnych łask Bożych w wykonywaniu posługi ceremoniarza w naszej katedrze dziękując za dotychczasową gorliwą służbę lektorską.

 

foto: Piotr Pociejkin

udostępnij

Warto również zobaczyć