NEOKATECHUMENAT

CO TO JEST?

Droga Neokatechumenalna jest formą katechumenatu pochrzcielnego (lub chrzcielnego w odniesieniu do osób przygotowujących się do sakramentu Chrztu Św.) powstałą w Kościele Katolickim w duchu II Soboru Watykańskiego, mającego na celu pogłębienie wiary i poprowadzeniu jej ku dojrzałości.

Droga Neokatechumenalna nie jest jakimś ruchem ani stowarzyszeniem w znaczeniu, jakie dziś nadaje się tym nazwom, lecz katechizmem, katechumenatem dla dorosłych, okresem chrześcijańskiej formacji dla współczesnego człowieka, a po ukończeniu tego okresu bracia ze wspólnot pozostają w parafiach, jako dojrzali chrześcijanie.

Droga Neokatechumenalna realizowana jest w małych wspólnotach przy parafiach w oparciu o trzy filary: Słowo Boże, Liturgię i Wspólnotę.

Członkowie wspólnot spotykają się raz w tygodniu na Liturgii Słowa, na niedzielnej Eucharystii (w sobotni wieczór) oraz co 4-6 tygodnie na Liturgii Pokutnej oraz konwiwencji (wspólna modlitwa – jutrznia i medytacja, krąg doświadczeń, Eucharystia).

DLA KOGO?

Droga Neokatechumenalna jest propozycja skierowaną do każdego człowieka, który poszukuję Boga, pragnie pogłębiać swoją wiarę w oparciu o słowo Boże, Eucharystię i konkretną wspólnotę, a także dla tych, którzy nigdy nie mieli okazji spotkać Pana Boga i o Nim usłyszeć.

GDZIE I KIEDY?

Nasza wspólnota spotyka się w każdą środę na Liturgii Słowa oraz w sobotni wieczór na sprawowaniu niedzielnej Eucharystii. Uczestniczy również co 4-6 tygodnie w Liturgii Pokutnej oraz w konwiwencji.

Od 8 października 2018 roku rozpoczyna się kolejna seria katechez neokatechumentalnych, które będzie prowadzi Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski wraz z katechistami w poniedziałki i czwartki o godz. 19.15 w katedrze legnickiej. 

KALENDARIUM

null

ks. Łukasz Kutrowski

opiekun Neokatechumenatu

POZNAJ INNE WSPÓLNOTY