Ogłoszenia duszpasterskie na Uroczystość Narodzenia Pańskiego

Ogłoszenia duszpasterskie na Uroczystość Narodzenia Pańskiego

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

Wszystkim Parafianom, jak również Gościom nawiedzającym, w tych świątecznych dniach naszą Katedrę składamy najlepsze, świąteczne życzenia. Życzymy, aby spotkanie z Narodzonym w Betlejem Jezusem, pobudziło nasze serca do wyznania wiary w Syna Bożego, który stał się Człowiekiem. Niech moc tej wiary przemienia nasze życie, niech oświeca jego ciemne chwile i umacnia w trudach; niech nas zaprowadzi do Chrystusa
w Eucharystii, gdzie znajdziemy źródło miłosierdzia i życie wieczne. Niech Bóg pozwoli nam przeżyć te świąteczne dni w pojednaniu i radości rodzinnych spotkań; niech da nam pokój serca i pozwoli z nadzieją spojrzeć na naszą codzienność, ze świadomością, że Bóg jest z nami i nas kocha.

Niech nasze serca wypełnia także wdzięczność za dar wolności, jaką od stu lat cieszy się nasza Ojczyna. Dziękując Bogu za dar wolnej ojczyzny wołajmy: „podnieś rękę Boże Dziecię błogosław Ojczyznę miłą”. Wszystkim życzymy błogosławionych Świąt.

PODZIĘKOWANIA

Wraz z życzeniami pragniemy wyrazić także serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu Katedry do świąt; wszystkim którzy porządkowali świątynię, wykonywali dekoracje, oraz w jakikolwiek inny sposób ofiarowali swój czas
i pracę. Dziękujemy wspólnocie Betania, Paniom Zakrystiankom, Panu Organiście, chórowi katedralnemu oraz całej służbie liturgicznej. 

Dziękujemy także tym, którzy wspomogli ubogich poprzez ofiarowanie darów materialnych, a także Parafialnemu Zespołowi Charytatywnemu, który tę pomoc organizował. Niech Bóg wynagrodzi dobroć serca swoimi łaskami.

Proboszcz Katedry pragnie wyrazić podziękowanie także swoim Współpracownikom za ofiarną posługę, zwłaszcza w tych ostatnich dniach oraz za wszelką pomoc.

 

INFORMACJE

  • Święta Narodzenia Pańskiego obchodzimy przez osiem dni. Dzisiaj, w I dniu Oktawy, Msze św. w Katedrze sprawujemy jak w każdą niedzielę, czyli o 7.30, 10.00 11.30, o 13.00, wieczorna o godz. 18.30 Dzisiaj dodatkowo o 18.00 zapraszamy na nieszpory.
  • Jutro, w II dzień Świąt, czyli w święto Pierwszego Męczennika i Diakona Szczepana, Msze św. sprawujemy również jak w niedziele. Mszy św. o 10.00 będzie przewodniczył Ksiądz Biskup Legnicki
  • W pozostałe dni Oktawy na Eucharystię zapraszamy o 6.30, 12.00 lub 18.30:
  • W czwartek obchodzimy święto Św. Jana Ewangelisty; tradycyjnie odbędzie się obrzęd błogosławienia wina.
  • W piątek wspominamy św. Młodzianków Męczenników z Betlejem. Na Mszę św. zapraszamy dzieci, którym udzielimy specjalnego błogosławieństwa.
  • W najbliższą niedzielę przypada święto Świętej Rodziny z Nazaretu. Wszystkie rodziny zapraszamy na Mszę św. o godz. 10.00. Będzie jej przewodniczył Biskup Marek Mendyk. Podczas tej Mszy św. odbędzie się obrzęd indywidualnego błogosławienia rodzin, a małżeństwa sakramentalne będą mogły odnowić przysięgę małżeńską. Małżonkowie, którzy pragną otrzymać pamiątkę tego wydarzenia proszeni są o zgłoszenie tego w zakrystii.
  • Wizyta duszpasterska w domach naszych Parafian rozpocznie się od 2 stycznia. Za tydzień podamy bliższe informacje.

 

udostępnij

Warto również zobaczyć