Ogłoszenia na 2. Niedzielę Wielkiego Postu

Ogłoszenia na 2. Niedzielę Wielkiego Postu

Serdecznie zapraszamy do udziału w nabożeństwach pasyjnych:

Droga Krzyżowa – w piątek dla dorosłych i młodzieży o 11.30 i 18.00, dla dzieci o 17.00

Gorzkie Żale – w niedzielę o 17.30 z kazaniem pasyjnym (Ofiary zbierane podczas Gorzkich Żali przeznaczone są jak co roku na kwiaty do „Bożego Grobu”)

****

Dzisiaj w całej Polsce obchodzimy Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami, którzy na całym świecie głoszą Ewangelię i budują wspólnotę Kościoła. Otaczamy naszą modlitwą misyjne dzieło Kościoła, prosząc Pana o światło i moce Ducha Świętego dla kapłanów, osób konsekrowanych i misjonarzy świeckich. Dzisiaj również wspieramy naszymi ofiarami wszystkie dobre dzieła, jakie misjonarze prowadzą w Afryce, Azji i Oceanii, Ameryce Środkowej i Południowej. Ofiary na pomoc Misjom można składać przy kiosku w nawie południowej.

****

W czwartek o 23.00 rozpoczyna się w Katedrze godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu w ramach tzw. Godziny Świętej, czyli czuwanie
z Jezusem podczas Jego agonii w Ogrójcu. Adoracja cieszy się coraz większym zainteresowaniem wiernych. Zapraszamy Serdecznie.

****

W czwartek (4.03.) obchodzimy także święto św. Kazimierza Królewicza.

****

W najbliższy I piątek miesiąca dodatkowa okazja do spowiedzi od 17.00 do 18.30

****

Ponadto od najbliższego piątku powracamy do zwyczaju wspólnego odmawiania Koronki do Bożego Miłosierdzia w każdy piątek o godz. 15.00. Koronką będziemy się modlić w kaplicy adoracyjnej przed Najświętszym Sakramentem w intencji o ustanie pandemii. Zapraszamy.

****

W sobotę o 9.00 zapraszamy na Msze św. pierwszosobotnią i nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi.

****

Mężczyzn, którzy wyrazili chęć udziału w ekstremalnej Drodze Krzyżowej planowanej na 12/13 marca, zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w Katedrze w najbliższy piątek po wieczornej Mszy św. (ok. 19.15).

****

Jak zwykle nasz parafialny zespół Caritas przygotowuje żywność dla rodzin niezamożnych na święta. Trwałe produkty żywnościowe można składać
w kiosku katedralnym lub w zakrystii. Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc.

 

udostępnij

Warto również zobaczyć