Orędownictwo św. Michała Archanioła


Kolejny dzień peregrynacji figury św. Michała Archanioła z Gargano w legnickiej katedrze obfitował w wiele łask Bożych, które mogli doświadczyć wszyscy wierny nawiedzający świątynię św. Piotra i Pawła w Legnicy.

Trzy Eucharystię sprawowane w sobotni dzień według formularza o św. Michale Archaniele wprowadzały nas w tajemnicę rozważanych prawd wiary. Kolekta tej Mszy świętej kierowała do Boga następującą prośbę: „Boże, który dajesz nam Twoich aniołów dla naszego zbawienia, pokornie Cię błagamy, spraw, by nas bronił święty Mi- chał Archanioł przed podstępami szatana, byśmy przy końcu naszego ziemskiego życia zostali przyjęci do Królestwa Światła”.

Ks. Rafał Szwajca CSMA, który przewodzi nawiedzeniu figury św. Michała Archanioła podczas sobotnich homilii uzmysławiał nam istnienie świata niewidzialnego w którym m.in. żyją Aniołowie i Archaniołowie. Wspominał wiele świadectw osób, które doświadczy obecności i działania św. Michała Archanioła dzięki nawiedzeniu figury.

 

[wpsp pls_id=”3″]

 

Południowa Msza święta była celebrowana w sposób szczególny za osoby chore i cierpiące wypraszając dla nich ulgę w dolegliwościach oraz łaskę umiejętności połączenia własnego cierpienia z cierpieniem Jezusa Chrystusa. Na zakończenie Eucharystii każdy mógł otrzymać indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Popołudnie w legnickiej katedrze było czasem prywatnej adoracji w ciszy i skupieniu, możliwością pojednania się z Panem Bogiem w sakramencie spowiedzi świętej. O godz. 15.00 odmówiliśmy wspólnie Koronkę do Bożego Miłosierdzia, natomiast o 17.30 ksiądz Proboszcz poprowadził nabożeństwo różańcowe połączone z apelem fatimskim.

Wieczorna Eucharystia według zapowiedzi była celebrowana z prośbą o uzdrowienie i uwolnienie z nałogów za przyczyną św. Michała Archanioła, którego po zakończonej Mszy świętej prosiliśmy o orędownictwo przed Chrystusem, by zabrał od nas wszelkie zniewolenia i to co nie pozwala nam stanąć przed naszym Panem w postawie zaufania i oddania. Ks. Rafał na zakończenie Eucharystii przechodził z Najświętszym Sakramentem pomiędzy wiernymi, by w bliskości Chrystusa mogli zawierzyć Mu swoje niedomagania.

Sobotni dzień zakończył anielskim wieczorem w godzinie Apelu Jasnogórskiego.

 

foto: ks. Robert Bielawski

 

 

 

udostępnij