Podjęcie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego


W V Niedzielę Wielkiego Postu podczas Eucharystii o godz. 13:00 grupa 16 wiernych podjęła się dzieła duchowej adopcji nienarodzonych dzieci. Uroczyście przyrzekli, że przez najbliższe dziewięć miesięcy będą  modlić się i podejmować wyrzeczenia w intencji dzieci zagrożonych aborcją. 

Po wyznaniu wiary, nastąpił moment uroczystego przyrzeczenia. Poprzedziło go odśpiewanie, przy zapalonych od Paschału świecach, hymnu do Ducha Świętego „Veni Creator”. Następnie Ksiądz Diakon zwrócił się z prośbą do Księdza Prałata: „ Ojcze, obecni tu kandydaci pragną podczas tej Eucharystii, w uroczystość Maryi Panny, złożyć przyrzeczenia, które zapoczątkują Duchową Adopcję dzieci zagrożonych zabiciem w łonie matki.” Po przyjęciu prośby, wierni przystąpili do ołtarza i złożyli stosowne przyrzeczenie oraz deklarację.

Jest to wielki wkład w budowie cywilizacji miłości. Niech szeregi obrońców życia wciąż rosną, nie traćmy otuchy. Jest to wielkie posłannictwo i misja jaką Opatrzność Wam powierzyła. Niech Bóg od którego pochodzi wszelkie życie błogosławi Wam

św. Jan Paweł II

 

 

foto: Piotr Pociejkin

udostępnij