RADA PARAFIALNA


Czym jest Rada Parafialna?


Rada parafialna jest organem doradczym wspierającym proboszcza w sprawach dotyczących całokształtu życia parafialnego, a szczególnie w realizowaniu programu duszpasterskiego diecezji legnickiej.

Do zadań rady należy budzenie postaw apostolskich wśród parafian, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej, wyrażanie opinii i wysuwanie propozycji dotyczących doskonalenia duszpasterstwa parafialnego w oparciu o program duszpasterski diecezji legnickiej, wspomaganie proboszcza w zarządzaniu dobrami gospodarczo-materialnymi parafii.Skład Rady Parafialnej

Wybory do Rady Parafialnej parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła odbyły się 28 lutego 2016. Skład Rady Parafialnej obecnej kadencji, zatwierdzony przez Biskupa Legnickiego, wygląda następująco /kolejność nazwisk alfabetyczna/:

Ks. Robert Kristman


Ks. Mateusz Maleńczuk


Ks. Artur JaguszczakDo Rady Parafialnej należą także z urzędu Księża Wikariusze.

Przewodniczącym Rady Parafialnej jest Ksiądz Proboszcz.

Na pierwszym posiedzeniu Radni wybrali spośród siebie Wiceprzewodniczącą Rady oraz Sekretarza Rady. Funkcję wiceprzewodniczącego Rady pełni Sekretarzem rady jest 

Radę Ekonomiczną tworzą: