RADA PARAFIALNA


Czym jest Rada Parafialna?


Rada parafialna jest organem doradczym wspierającym proboszcza w sprawach dotyczących całokształtu życia parafialnego, a szczególnie w realizowaniu programu duszpasterskiego diecezji legnickiej.

Do zadań rady należy budzenie postaw apostolskich wśród parafian, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej, wyrażanie opinii i wysuwanie propozycji dotyczących doskonalenia duszpasterstwa parafialnego w oparciu o program duszpasterski diecezji legnickiej, wspomaganie proboszcza w zarządzaniu dobrami gospodarczo-materialnymi parafii.Skład Rady Parafialnej

Wybory do Rady Parafialnej parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła odbyły się 28 lutego 2016. Skład Rady Parafialnej obecnej kadencji, zatwierdzony przez Biskupa Legnickiego, wygląda następująco /kolejność nazwisk alfabetyczna/:

Ks. Robert Kristman


Teresa Brzyk


Szymon Kasprowski


Urszula Kuzdrowska


Halina Obera


Joanna Tocka

Ks. Łukasz Kutrowski


Jerzy Dobek-Zaręba


Zbigniew Kieras


Adam Makowiec


Krzysztof Pawiłowski


Edward Wiśniewski

Ks. Mateusz Rycek


Ewa Hammerszmidt


Elżbieta Kot


Małgorzata Maliszewska


Piotr Pociejkin


Witold Bojanowski


Anna Kasprowska


Anna Kuczyńska


Agnieszka Maroszek


Grzegorz Pyziński


Do Rady Parafialnej należą także z urzędu Księża Wikariusze.

Przewodniczącym Rady Parafialnej jest Ksiądz Proboszcz.

Na pierwszym posiedzeniu Radni wybrali spośród siebie Wiceprzewodniczącą Rady oraz Sekretarza Rady. Funkcję wiceprzewodniczącego Rady pełni Anna Kuczyńska. Sekretarzem rady jest Joanna Tocka

Radę Ekonomiczną tworzą:

  1. Hammerszmidt Ewa
  2. Kieras Zbigniew
  3. Kuczyńska Anna