Rocznica Pierwszej Komunii Świętej


W niedzielę 12 maja o godz. 10.00 br. blisko 80 dzieci wraz rodzicami przeżywało Rocznicę I Komunii Świętej. Główną intencją Eucharystii była modlitwa dziękczynna za dar Komunii Świętej w życiu dzieci a także prośba o umocnienie w wierze. W homilii Ks. Proboszcz przypominał jak wielką moc ma Eucharystia, która uzdalnia człowieka do prawdziwej miłości i poświęceń. Świadectwo o tym dali również młodzi ludzie z duszpasterstwa misyjnego „Salwator”, którzy za kilka miesięcy wyjadą na placówki misyjne w różne strony świata. To dzięki Eucharystii są zdolni do bezinteresownej pomocy innym i chcą swoją postawą głosić Ewangelię innym. 

Dzieci na zakończenie Mszy Świętej podziękowały Panu Jezusowi za to, że mogą przyjmować Go do swoich serc a w dowód miłości do Jezusa zaniosły przed tabernakulum symboliczną różę. Warto również w tym miejscu zaznaczyć że bardzo liczna grupa dzieci rocznicowych uczestniczy co tydzień w spotkaniach Oazy Dzieci Bożych a kilku chłopców pełni służbę przy ołtarzu jako ministranci. Do tych grup zapraszamy kolejnych! 

 

 

 

 

 

 

udostępnij