Rozpoczęliśmy Kurs Psałterzystów


W ubiegłą sobotę 27 X rozpoczęliśmy w naszej parafii katedralny kurs psałterzytów. Na pierwsze spotkanie przybyło 10 osób: dzieci, młodzież i dorośli.

Celem kursu jest przygotowanie śpiewaków, zwanych też kantorami psalmu, do posługi podczas Mszy św. w niedziele i święta, a jeśli zbierze się większa grupa chętnych, to także i w dni powszednie. Uczestnicy przygotowywani są do pełnienia posługi psałterzysty, którą przewiduje liturgia obok takich posług i funkcji, jak: ministrant, lektor, komentator, scholarz, chórzysta, czy organista. Jest to zatem ważna funkcja, która wiąże się z proklamacją Słowa Bożego; wymaga zatem duchowego i merytorycznego przygotowania.

Warsztaty w ramach kursu zostały zaplanowane według dwóch zasadniczych bloków:

  • 1 blok – ćwiczenia emisyjne i dykcyjne
  • 2 blok – nauka śpiewu wybranych melodii psalmów i aklamacji przed Ewangelią (podział na grupy i praca indywidualna)

Oprócz zajęć praktycznych zaplanowane są także spotkania liturgiczne, mające na celu zapoznanie się z ogólną teologią liturgii i zasadami, panującymi podczas celebracji.

Kurs kończy się egzaminem, którego jednak nie należy się obawiać, a psałterzysta zaczyna pełnić swoją funkcję od momentu promocji, która odbędzie się podczas uroczystej mszy św.

Lista uczestników nie jest zamknięta. Wciąż można się zgłaszać.

Oto plan naszych spotkań:

  • 27 X sb      15:00-17:00         ćwiczenia i warsztaty
  • 9 XI  pt      15:00-16:30         ćwiczenia i warsztaty
  • 16 XI pt      15:00-17:00         ćwiczenia i warsztaty
  • 24 XI sb      15:00-16:30         ćwiczenia i warsztaty
  • 30 XI pt      15:00-16:30         ćwiczenia i warsztaty
  • 7 XII pt      15:00-16:30         ćwiczenia i warsztaty
  • 15 XII sb    15:00-17:00         ćwiczenia i warsztaty
  • 22 XII sb    15:00-17:00         ćwiczenia i warsztaty i egzamin końcowy

 

Spotkania prowadzą: ks. Łukasz Kutrowski i Daniel Dziuda

 

foto: ks. Robert Bielawski

 

udostępnij