Rozpoczęliśmy Triduum Paschalne


Pełną miłości Pana Boga do człowieka Mszą świętą Wieczerzy Pańskiej rozpoczęły się w katedrze legnickiej celebracje najważniejszej w roku liturgicznym Kościoła katolickiego uroczystości – Triduum Paschalnego.

Wprawdzie każda Eucharystia jest wyrazem ogromu miłości naszego Pana do nas, jednak w sposób szczególny – poprzez czytania liturgiczne i śpiewy – miłość ta jest zaznaczona w liturgii, która w Wielki Czwartek otwiera czas, kiedy z tabernakulum znika Przenajświętszy Sakrament. Po radosnym Gloria in excelsis Deo, milkną na dwa dni organy, dzwony i dzwonki zastąpione kołatkami.

Uroczystej Mszy świętej Wieczerzy Pańskiej w katedrze przewodniczył Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski, którą wraz z nim sprawowali wszyscy księża katedralni z Księdzem Proboszczem na czele oraz przełożenie Wyższego Seminarium Duchownego i pracownicy Legnickiej Kurii Biskupiej. Za sprawą wspólnot parafialnych działających w parafii celebransi modlili się m. in. za siebie, a także za wszystkich księży, którym dane było posługiwać w katedrze, a także tych, którzy się z naszej parafii wywodzą.

W homilii Ksiądz Biskup rozważał testamentalne przesłanie, jakie Pan Jezus Chrystus pozostawił swoim uczniom podczas Ostatniej Wieczerzy. Mówiąc o umyciu nóg Apostołom – jako figurze niesamowitego uniżenia Mesjasza, który nie przyszedł, aby Mu służono, ale aby służyć – Duszpasterz wezwał wiernych, aby pozwolili Jezusowi umyć swoje stopy. Z brudu światowego, z grzechów i innych słabości oddalających człowieka od Boga.

Aspekt służby został ukazany podczas obrzędu umycia nóg, który pojawił się po homilii. Ksiądz Biskup wypełniając słowa Ewangelii i naśladując swojego Mistrza i Pana, umył nogi dwunastu mężczyznom. Ten gest jest wskazaniem na Chrystusowe słowa, by wszyscy ludzie sobie służyli i siebie miłowali, po tym inni poznają, że jesteśmy uczniami Jezusa.

Miłość Pana Jezusa do nas jest trudna do określenia słowem, bowiem nawet najbardziej wyszukane określenie będzie za małe, aby to uczucie odpowiednio nazwać. Bo Chrystus – jak podaje święty Jan Ewangelista – do końca nas umiłował. Wyrazem tej miłości jest pieśń „Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego” (polski odpowiednik łacińskiego kantyku „Ubi caritas est amor, Deus ibi est”), która towarzyszy, obowiązkowej w Wielki Czwartek, uroczystej procesji z darami, elementowi Mszy świętej przywróconemu przez Sługę Bożego Papieża Pawła VI, znanemu w pierwszych stuleciach istnienia Kościoła. Do tego podniosły Kanon Rzymski. Ogromne piękno liturgii miłości ubogacone przez chór Seminarium Legnickiego pod dyrekcją ks. Łukasz Kutrowskiego

Cała Wielkoczwartkowa Msza święta odprawiana jest przy pustym tabernakulum, które jest symbolem aresztowania Pana Jezusa i całego dramatu Zbawiciela: Jego uwięzienia, torturowania, sądu, Drogi Krzyżowej oraz śmierci. Ale fakt, że tabernakulum jest puste, wcale nie znaczy, że naszego Mistrza z nami nie ma, choć – rzeczywiście – do konsekracji Najświętszego Sakramentu… nie ma (poza kilkoma wiatykami przeznaczonymi dla chorych w razie konieczności).

Ta pustka, która po przeistoczeniu, na powrót staje się pełnią, uświadamia nam po pierwsze, jak szalenie ważną osobą w Kościele jest ksiądz. Gdyby nie kapłani, nie mielibyśmy możliwości karmić się Ciałem Naszego Pana! Po drugie – daje nam do zrozumienia konieczność wewnętrznej odnowy każdego z nas, aby z jak najczystszym sercem oddać hołd Zbawicielowi: Męczonemu, Zmarłemu i Zmartwychwstałemu.

W Wielki Czwartek księża konsekrują większą ilość hostii, a to dlatego, aby zapewnić święty pokarm wiernym na najbliższe dwa dni, kiedy to w Kościele nie sprawuje się Mszy świętej, ponieważ nie ma komu dokonać cudu przemiany chleba i wina w Najświętsze Ciało i Krew Zbawiciela. W Wielki Czwartek Pan Jezus – po aresztowaniu – cierpi w ciemnicy, w Wielki Piątek będzie sądzony, ukrzyżowany, zabity i złożony w Grobie. Pozostanie tam przez całą Wielką Sobotę, aż do Liturgii Wigilii Paschalnej.

Oczywiście – Chrystus wciąż jest obecny! Nie tylko w kaplicy adoracji, dokąd Najświętszy Sakrament przenieśli w procesji po czwartkowej Mszy św. kapłani. Jest także w naszej świadomości, że Tragedia Golgoty obróci się, trzeciego dnia z rana, w pełnię radości z powodu Zmartwychwstania Pana Jezusa!

Triduum Paschalne rozpoczęte. Warto zauważyć, że poszczególne jego elementy stanowią całość (po Wielkoczwartkowej Mszy świętej nie było zwyczajowego błogosławieństwa), która – po  Adoracji Krzyża Świętego i Liturgii Męki Pańskiej oraz po Wielkosobotniej Adoracji Groby Pańskiego – znajdzie swój finał w radosnym Exultet, czyli Orędziu Wielkanocnym podczas Wigilii Paschalnej przypisanej już do Niedzieli Zmartwychwstania Pana. Obyśmy jak najliczniej towarzyszyli Panu Jezusowi w tych dniach – zarówno obecnością w kościele, jak i w modlitwie i w codziennych uczynkach.

 

foto: Piotr Pociejkin

udostępnij