Słowo na święta i życzenia

Słowo na święta i życzenia

Chrystus powstał z martwych! Tę prawdę wraz z całą wspólnotą Kościoła przeżywamy ciągle na nowo, a w czasie paschalnym w sposób szczególny. Ta prawda przez wszystkie wieki towarzyszyła, tym którzy uwierzyli w Chrystusa i uwierzyli Chrystusowi. Wiara i wypływająca z niej nadzieja, zawsze pomagała przetrwać uczniom Chrystusa czasy trudne i niebezpieczne, ponieważ On jest naszą mocą i siłą – On jest naszą nadzieją. Z całą więc mocą, przepełnieni nadzieją, mimo lęku i zagrożenia wołajmy do Zmartwychwstałego Pana, słowami psalmu 23:

Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę,

zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.

Kij Twój i laska pasterska

są moją pociechą. (Ps 23, 4)

Bo zaiste:

Pan jest moim pasterzem,

niczego mi nie braknie.

Pozwala mi leżeć

na zielonych pastwiskach.

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć,

orzeźwia moją duszę.

Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach

przez wzgląd na swoją chwałę. (Ps 23, 1 – 3)

 

Słowa pociechy, chrześcijańskiej nadziei i dobrych życzeń przekazujemy Wam, nasi Parafianie, gdziekolwiek teraz jesteście, w Ojczyźnie czy poza jej granicami, tu w kościele czy w swoich domach, w szpitalach czy na kwarantannie.

A Wam Siostry i Bracia, którzy ofiarnie i niekiedy z narażeniem życia i zdrowia, służycie innym, dołączamy słowa wdzięczności i zapewnienie o naszej modlitwie.

Ponieważ Chrystus zmartwychwstał, do Niego należy ostatnie słowo – nie do śmierci.  Niech ta prawda przepełnia nam świętowanie i to wszystko, czym aktualnie żyjemy i co nas jeszcze czeka.

Obyśmy wkrótce mogli razem zaśpiewać jeszcze raz to co śpiewaliśmy w orędziu paschalnym w minioną noc: „Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa!

Chrystus zmartwychwstał, w górę serca Siostry i Bracia!

udostępnij